Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi sječe-izvoza u odjelu 10 GJ -Šiša Palež Podružnica Šumarija Ključ

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 100, 23.12.2013

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 136-1-3-2-273/13
Broj obavještenja o nabavci: 136-1-3-1-165/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Telefon: 037473670
Elektronska po{ta: javnenabavke@ussume.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javni subjekt
I.2.b. Nivo: Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost: Ostalo
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 18
II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Više lotova
II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,5,6,9
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izvođenje radova u šumarstvu
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 8 GJ "Risovac-Krupa" Pogon
gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
81.531,22 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: "BA&HAM" d.o.o Bos.Krupa
IDB/JIB: 4263416390008
Općina/Grad: Bosanska Krupa
IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
54.354,15
IV.2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 4.7.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
54.354,15 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
54.354,15 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog okvirnog sporazuma?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 58/1 GJ "Risovac-Krupa"
Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
112.292,86 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: "LELIĆ KOMERC" d.o.o Vel.Kladuša
IDB/JIB: 4263073500007
Općina/Grad: Velika Kladuša
IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
74.861,91
IV.2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 1.7.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
74.861,91 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
74.861,91 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog okvirnog sporazuma?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 28 GJ "Osječenica-Drvar"
Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
132.040,26 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: "DAFNA" d.o.o Bihać
IDB/JIB: 4263570980004
Općina/Grad: Bihać
IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
88.026,84
IV.2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 4.7.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
88.026,84 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
88.026,84 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog okvirnog sporazuma?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 109 GJ "Risovac-Bihać"
Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
229.469,83 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: "DAFNA" d.o.o Bihać
IDB/JIB: 4263570980004
Općina/Grad: Bihać
IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
159.652,00
IV.2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 4.7.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
159.652,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
159.652,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog okvirnog sporazuma?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
ANEKS D
Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Radovi sječe-izvoza u odjelu 10 GJ "Šiša-Palež" Podružnica
"Šumarija" Ključ
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
33.061,67 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
kao u nazivu lot-a
Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: "JELA-KOZARA" d.o.o Ključ
IDB/JIB: 4263171420003
Općina/Grad: Ključ
IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
22.041,11
IV.2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 8.7.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
22.041,11 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u
KM
22.041,11 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog okvirnog sporazuma?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-18785-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: