Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje građevinskih i montažerskih radova za održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području Regije Jug (Mostar, Čitluk i Prozor-Rama...)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 22.09.2014

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-3-1-1142/14
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Bojan Čerkuč
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 036395807
Faks: 036395279
Elektronska po{ta: bojan.cerkuc@hteronet.ba
Internet adresa:www.hteronet.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno poduzeće
I.5.b. Razina: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Bušenje i burgijanje
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a Broj lotova 2
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Građevinski i montažerski radovi za održavanje pristupnih mreža
kao i mini projekati na području Regije Jug temeljem Odluke
Uprave društva JP HT d.d. br.:UD-3-50-25/14 od 11.09.2014.
godine.
II.4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
LOT 1: Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno
održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području
općina: Mostar, Čitluk i Prozor-Rama.
LOT 2: Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno
održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području
općina: Čapljina, Stolac, Ravno i Neum.
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se osigurati/dostaviti zahtjev do 15.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:22.10.2014 Vrijeme:13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.10.2014. Vrijeme: 13:10
Mjesto: Kneza Branimira b.b. Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama HT d.d. Mostar, K.
Branimira bb - Ured Protokol uz predočenje dokaza o uplati
nepovratne naknade za dokumentaciju za nadmetanje:
Za ponuditelje iz BiH u iznosu 20,00 KM na račun
3381002202842183 kod UniCredit bank d.d. Mostar u korist JP HT
d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje:
Građevinski i montažerski radovi za održavanje pristupnih mreža
kao i mini projekati na području Regije Jug".
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno
održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području
općina: Mostar, Čitluk i Prozor-Rama.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno
održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području
općina: Mostar, Čitluk i Prozor-Rama.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
200.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Godinu dana od potpisa ugovora ili dok se ugovorena vrijednost ne
iskoristi, što se prije dogodi.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno područje
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno
održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području
općina: Čapljina, Stolac, Ravno i Neum.
I.2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Građevinski i montažerski radovi za redovno i interventno
održavanje pristupnih mreža kao i mini projekata na području
općina: Čapljina, Stolac, Ravno i Neum.
II. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
150.000,00 KM
II.2. Trajanje okvirnog sporazuma
Godinu dana od potpisa ugovora ili dok se ugovorena vrijednost ne
iskoristi, što se prije dogodi.
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno područje.
(A-14592-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: