Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 11:55

Poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija u obuhvatu izmjene i dopune regulacionog plana Zlatište - Brus

Izvor: Glas Srpske, 08.03.2023.

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o uređenju prostara i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 40/13,106/15, 3/16,104/18 i 84/19) i člana 17. Statuta Op-štine Istočni Stari Grad ("Službene novine Grada Istočno Sarajevo", broj: 33/17), Načelnik opština Istočni Stari Grad, objavljuje:

 

POZIV

za dostavljanje prijedloga i sugestija zainteresovanih lica koji su vlasnici na nepokretnostima u obuhvatu izmjene i dopune regulacionog plana " Zlatište - Brus "

 

Obavještava se javnost da je Skupština opštine Istočni Stari Grad na sjednici održanoj 28.02.2023. godine usvojila:

Odluku o pristupanju izrade izmjena i dopuna obuhvata regulacionog plana " Zlatište - Brus " na inicijativu pravnih lica " EOL PETROL" d.o.o. Sarajevo," NTRADE " d.o.o. Istočno Sarajevo, " EMIRATES " d.o.o. Sarajevo i fizičkih lica Solak Sabahudina, Srna Amera i Mujanić Suada.

Grafički prikaz prijedloga izmjene i dopune regulacionog plana izložen je na javni uvid u Opštini Istočni Stari Grad u kancelariji urbanizma, građenja i stambeno komunalnih poslova.

Pozivaju se zainteresovana lica, vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici u njihovoj izgradnji i uređenju, da uzmu učešće u izradi izmjena i dopuna Plana i dostave svoje pismene prijedloge i sugesije u roku od 15 dana za odgjeđena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njigovom vlasništvu u sklopu pomenutog regulacionog plana.

Pravovremenim uključivanjem u proces planiranja stvarate predpostavke za uspješnu realizaciju vaših investicionih namjera kao i za rješavanje potreba i zaštitu javnog interesa.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti poštom na adresu Opština Istočni Stari Grad, Hreša bb, 71144 Hreša ili lično u prostorijama opštine upisom u svesku prijedloga i sugestija.

Rok za dostavljanje prijedloga i sugestija je 15 dana od dana objavljivanja.

Potrebne dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima mogu se dobiti u

opštini Istočni Stari Grad na telefon: 057/265-114.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Istočni Stari Grad i dnevnim novinama" GLAS SRPSKE".

 

Broj: A01-36-198/23

Datum: 07.03.2023 godine,

 

NAČELNIK Bojo Gašanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: