Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.03.2023. 09:22

Javni uvid u Nacrt izmjene i dopune regulacionog plana Zlatište - Brus na incijativu fizičkih lica: Srna Amer, Solak Sabahudin, Mujanić Suad i pravnih lica: Eol Petrol d.o.o Sarajevo, Hot Consulting Group d.o.o Ilidža, Emirates d.o.o Sareajevo i Ntrade d.o.o Istočno Sarajevo

Izvor: Glas Srpske, 25.03.2023.

U skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 40/13,2/15,106/15,3/16,104/18 i 84/19), Odlukom o utvrđi-vanju nacrta izmjene i dopune regulacionog plana "Zlatište - Brus" na inicijativu fizičkog lica Srna Amera, Solak Sabahudina, Mujanić Suada, na inicijativu pravnih lica „ EOL PETROL " d.o.o.Sarajevo, „HOT CONSULTING GROUP " d.o.o. Ilidža, „ EMIRATES " d.o.o. Sarajevo, „ NTRADE" d.o.o. I.Sarajevo ovi provedbeni akti biće izloženi od 25.03.2023. do 25.04.2023. godine u svrhu javnog uvida.


Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti javni uvid u navedene do-kumente i dati prijedloge, primjedbe i mišljenja na nacrt Plana i to svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 časova u prostorijama urbanizma Opštine Istočni Stari Grad.
 

Javna rasprava o Nacrtu plana biće održana nakon javnog uvida. O mjestu, vremenu i načinu održavanja javne rasprave, javnost i vlasnici nepokretnosti u obuhvatu Plana biće obavješteni putem sredstava javnog informisanja.
 

Broj: A01-36-198-2-2/23
Datum: 24.03.2023.godine

NAČELNIK
Bojo Gašanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: