Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.06.2015. 07:52

Nabavka betonskih kućišta za transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV za podružnice Elektrodistribucija Mostar i Elektrodistribucija Zenica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-199-3-187/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Amina Resić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka betonskih kućišta za transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV za podružnice „Elektrodistribucija „ Mostar i
„Elektrodistribucija“ Zenica - LOT 2


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

2000013871 - Nabavka betonskih kućišta za transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV za podružnice „Elektrodistribucija „
Mostar i „Elektrodistribucija“ Zenica - LOT 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114200-4 Proizvodi od betona


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55325,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH, podružnice ED Mostar i ED Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz tendesrke dokuemntacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema nacrtu ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponuđač registrovan za pbavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje
u kojoj je registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka


Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30 KM ILI 15,34 EUR

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2015. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 20.7.2015. 10:00:00
Adresa i mjesto JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ,

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Može se obezbjediti od 15.06.2015. godine do 13.07.2015. godine, uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske
dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, soba broj
409/IV.
Ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom,
nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Plaćanje izvan Bosne i Hercegovine se vrši preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na račun broj
1601060000004629 u korist JP EP BIH – otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000013871 IBAN CODE :
BA391601020000013652
Kod davanja naloga za plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu „sve troškove snosi nalogodavac“(our....)
Plaćanje unutar Bosne i Hercegovine vrši se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na račun broj 1990490176075902 u korist
JP EP BIH – otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000013871.ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Amina Resić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-880
Faks (033) 751-780
Elektronska pošta a.resic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: