Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.11.2022. 11:40

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

31555-1-1-1-3-1/22ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU
IDB/JIB 4200832120000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Mahić
Adresa Obala Maka Dizdara 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 206-704
Faks
Elektronska pošta info@fondacijakinematografija.ba
Internet adresa https://fondacijakinematografija.ba/

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

13

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije za potrebe 13 korisnika/općina koji su odabrani putem Javnog
poziva Fondacije za kinematografiju Sarajevo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema
Dodatni predmet(i) 38652000-0 Kinematografski projektori

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Maka Dizdara br.2 Sarajevo
Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Novi Travnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Novi Travnik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

138000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije
VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Gradačac

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Gradačac

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

138000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Kiseljak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Kiseljak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

138000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Žepče

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Žepče

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

138000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Tešanj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

137000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Posušje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Posušje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

137000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Livno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Livno

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

158000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Breza

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Breza

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

158000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Goražde

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Goražde

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

157000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Tomislavgrad

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Tomislavgrad

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

158000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Cazin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Cazin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

157000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Bugojno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Bugojno

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

181000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Ilijaš

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Ilijaš

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32000000-3 Radijska, televizijska, komunikacijska i srodna oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

185000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u TD

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 85,00 %
2 Garancija 15,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.01.2023.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.01.2023. 15:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 16.01.2023. 16:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Foundation for Cinematography Sarajevo
UIN 4200832120000
Contact person Antonio Beus
Address Obala Maka Dizdara 2
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 206-704
Fax number
Email address info@fondacijakinematografija.ba
Website address https://fondacijakinematografija.ba/

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of cinema projectors and other equipment for cinema projections

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of cinema projectors and other equipment for cinema projections

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 32000000-3 Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
Additional object(s) 38652000-0 Cinematographic projectors

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
13

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Novi 1 16.01.2023.
2 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023.
3 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023.
4 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Žepče 1 16.01.2023.
5 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023.
6 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023.
7 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Livno 1 16.01.2023.
8 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Breza 1 16.01.2023.
9 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023.
10 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 16 16.01.2023.
11 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Cazin 16 16.01.2023.
12 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 16 16.01.2023.
13 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Ilijaš 16 16.01.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?


No

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Novi 1 16.01.2023. 15:00
2 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023. 15:00
3 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023. 15:00
4 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Žepče 1 16.01.2023. 15:00
5 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023. 15:00
6 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023. 15:00
7 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Livno 1 16.01.2023. 15:00
8 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Breza 1 16.01.2023. 15:00
9 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 1 16.01.2023. 15:00
10 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 16 16.01.2023. 15:00
11 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Cazin 16 16.01.2023. 15:00
12 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija 16 16.01.2023. 15:00
13 Nabavka kino projektora i ostale opreme za kino projekcije-lokacija Ilijaš 16 16.01.2023. 15:00
 
Address and place Obala Maka Dizdara br. 2 Sarajevo


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: