Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.01.2023. 13:30

(aukcija) Nabavka poljoprivrednih i srodnih proizvoda za 2023. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.01.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

835-1-1-12-3-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI
IDB/JIB 4236135900000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Katarina Gelić
Adresa Bakovići 38
Poštanski broj 71270 Fojnica (bhp sa)
Općina/Grad Fojnica
Telefon (030) 803-198
Faks (030) 803-093
Elektronička pošta info@zavod-bakovici.ba
Internet adresa www.zavod-bakovici.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponuditelji mogu dostaviti ponudu za jedan lot ili za oba lota. Dostavljanjem ponuda za jedan ili više lotova mogu se ostvariti
potencijalne prednosti poput povećanog sudjelovanja, ozbiljnije konkurencije i smanjenja zavisnosti od jednog dobavljača.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

114384,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Poljoprivredni i srodni proizvodi, za 2023. godinu:
Lot 1: Kokošja jaja;
Lot 2: Svježe voće i povrće.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
  03142500-3 Jaja
  03200000-3 Žitarice, krumpir, povrće, voće i orašasti plodovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

09.02.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 21.02.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zavod Bakovići, Bakovići 38, općina Fojnica, zgrada uprave u krugu Zavoda, ured
14 - sala za sastanke
Datum i vrijeme 21.02.2023. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1: Kokošja jaja

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabave: kokošja jaja "A" klasa, srednja težina "M"

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03142500-3 Jaja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
39.995,28 KM s PDV-om

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

34184,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Bakovići 38, 71 270 Fojnica - "franco skladište kupca" u krugu
Zavoda.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.02.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.02.2023. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2: Svježe voće i povrće

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabave su: lubenica, luk, špinat, svježi kupus i sl.

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03200000-3 Žitarice, krumpir, povrće, voće i orašasti plodovi

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
93.834,00 KM (s PDV-om)

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Bakovići 38, 71 270 Fojnica - "franco skladište kupca" u krugu
Zavoda.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.02.2023. 12:00


IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.02.2023. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: