Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.05.2023. 15:27

(poništenje aukcije) Nabavka usluga servisiranja vozila, lot 3

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

23100-1-2-4-4-35/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MUP TK - UPRAVA POLICIJE
IDB/JIB 4209515160184
Kontakt osoba Saudina Hodžić, Sead Taletović
Adresa Turalibegova bb
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 250-672
Faks (035) 250-672
Elektronska pošta nabavke.up@muptk.ba
Internet adresa www.muptk.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Jedan lot

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja vozila

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga servisiranja vozila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3- Usluge servisiranja vozila u garantnom roku u ovlaštenom VW servisu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3- Usluge servisiranja vozila u garantnom roku u ovlaštenom VW servisu

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50100000-6 Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i
pripadajuću opremu

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je servis izvršioca usluga. U slučaju da se servis izvršioca usluge (ponuđača) nalazi izvan Tuzlanskog
kantona, izabrani ponuđač snosi troškove transporta vozila u oba pravca.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

07.04.2023.

VII 7. Dodatne informacije


Komisija za javnu nabavku sačinila je Zapisnik broj: 08-06/5-11.2-2-254/23 od 29.03.2023 gdje je utvrdila da su ispunjeni
uslovi iz člana 69.stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH broj 39/14 i 59/22)-“nije
dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku”, te je predložila da se donese odluka o poništenju postupka javne
nabavke usluga servisiranje vozila za lot 3. Usluge servisiranja vozila u garantnom roku u ovlaštenom VW servisu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: