Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 14:21

Nabavka usluga održavanja-opravke vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

305-7-2-24-3-12/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SANSKI MOST
IDB/JIB 4263235840001
Kontakt osoba Višnja Jolić
Adresa Banjalučka 3
Poštanski broj 79260 Sanski Most (bhp sa)
Općina/Grad Sanski Most
Telefon (037) 686-010
Faks (037) 686-010
Elektronska pošta info@sanskimost.gov.ba
Internet adresa www.sanskimost.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sanski Most

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja-opravke vozila Općine.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ponovna nabavka usluge održavanja-opravke vozila Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most. Održavanje -
opravka je za specijalna vatrogasna vozila, terenska i putnička vozila sa godinom proizvodnje od 1970. do 2010. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112200-5 Usluge održavanja vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

14 vozila.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na teritoriji općine Sanski Most

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina, odnosno, do izbora ponuđača za narednu godinu.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD-i.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD-i.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.6.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.6.2016. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.6.2016. 13:30:00
Adresa i mjesto Općina Sanski Most, Banjalučka ul. br. 3., Sanski Most 79260

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima lično na adresi Općine Sanski Most ili se na zahtjev ponuđača dostavlja poštom.
Ponuđači su dužni dostaviti pismeni zahtjev za izdavanje TD-e sa osnovnim podacima na faks ugovornog organa: 037/686-
010 ili 037/681-532.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: