Usklađena sa evropskim zakonodavstvom

Unaprijeđena Uredba o načinu i kriterijima za Program javnih investicija u FBiH

27.02.2024. 14:08 / Izvor: Akta.ba
Vlada FBiH

Vlada FBiH donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija.

Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija.

Riječ je o izmjenama više članova, a cilj je unaprijediti pravni okvir koji će osigurati bolju pripremu projekata za buduće finansiranje iz sredstava EU i Investicijskog okvira za Zapadni Balkan.

Uredba je usklađena sa evropskim zakonodavstvom i zahtjevima Evropske unije.

U obrazloženju se ističe da donošenjem izmjena i dopuna ove uredbe Vlada Federacije BiH pravi korak ispred ostalih nivoa vlasti u BiH, te potvrđuje liderstvo u procesu reformi upravljanja javnim investicijama.

Kako bi se za neke projekte implementirale dobre prakse i uvela dvostepenost ocjenjivanja, Uredbom se, između ostalog, definira projektna ideja kao koncept projekta ili programa koji sadrži osnovne informacije o projektu ili programu za koji nisu poznati svi relevantni projektni parametri niti postoji relevantna projektna dokumentacija.

Radi usklađenosti sa Zakonom o budžetima u FBiH, te Provedbenom uredbom Komisije EU od 20. januara 2015. godine, odnosno propisima EU, uvode se i jasne definicije za male, srednje i velike projekte.

Precizirano je da je projekt male vrijednosti projekt čija je ukupna vrijednost veća od 100.000 KM, a manja od 2.000.000 KM, dok projekt srednje vrijednosti ima ukupnu vrijednost veću od 2.000.000 KM, a manju od 30.000.000 KM.

Projekt velike vrijednosti je projekt čija je ukupna vrijednost veća od 30.000.000 KM.

Kako se navodi u obrazloženju, postavljeni su i viši standardi pripreme projektne dokumentacije kod složenijih i finansijski značajnijih projekata.

S ciljem adekvatnog ocjenjivanja i rangiranja kandidiranih projekata izmijenjen je obrazac za ocjenu projekta, te razrađena skala bodovanja u okviru svakog postavljenog kriterija za ocjenjivanje, te je definirana dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje kriterija.

Novim obrascem za ocjenu projekata vrši se usklađivanje sa zahtjevima EU.

Naime, u Obavještenju EK članovima Upravnog odbora Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) definirana je nova metodologija rada prema zahtjevima EU za podršku infrastrukturnim investicijama zemljama Zapadnog Balkana.

Detaljno je obrazložena i potreba uspostavljanja i održavanja sistema kojim će se unaprijediti identifikacija, priprema i odabir infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti energetike, transporta, životne sredine i socijalnog sektora.

Novim modelom za ocjenu projekata utvrđuju se jedinstveni kriteriji za razlikovanje zrelih od manje zrelih projekata u svrhu formiranja liste sektorskih infrastrukturnih projekata koju je kasnije potrebno spojiti s ciljem dobijanja Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata na nivou BiH.

Istaknuto je da je Federalno ministarstvo finansija izmjene i dopune Uredbe pripremilo u okviru "Projekta upravljanja javnim investicijama za rezultate: Sistem za planiranje i upravljanje javnim investicijama - PIPMS BiH" koji se finansira putem IPA 2019, a uvažavajući preporuke Ureda za reviziju institucija u FBiH, interne revizije Ministarstva, kao i EU direktive i najbolje svjetske prakse.

Također, Federalno ministarstvo finansija je prepoznalo važnost i hitnost realizacije preporuka EK koje su identificirane u okviru izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u EU u Poglavlja 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti