Skupština KS juče usvojila čak 16. mjera za poboljšanje statusa mladih u KS-u

21.12.2019. 13:28 / Izvor: Akta.ba
Skupština KS juče usvojila čak 16. mjera za poboljšanje statusa mladih u KS-u

Za realizaciju svih navedenih mjera ukupno je potrebno oko 15.500.000 KM, navedeno je u inicijativi.

Na sjednici održanoj juče a posvećenoj statusu mladih, Skupština Kantona Sarajevo usvojila je inicijativu zastupnika Elvedina Okerića sa prijedlogom mjera za 2020. godinu za resorna ministarstva kao i zahtjev Vladi KS "da do Prijedloga budžeta za 2020. godinu iznađe način obezbjeđivanja dodatnih finansijskih sredstava preraspodjelom ili čak kreditnim zaduženjem jer je očigledno da predviđena sredstva za mlade u Nacrtu budžeta nisu dovoljna te će morati doći do njihovog povećanja ukoliko se želi doprinijeti zaustavljanju odlaska mladih".

Među mjerama je navedeno:

1.Povećanje naknada za nezaposlene porodilje (žene-majke koje nisu u radnom odnosu), s ciljem ujednačavanja prava u ovoj oblasti. Riječ je o pronatalitetnoj politici, jer imamo negativni prirodni priraštaj i masovni odlazak, a stanovništvo nam ubrzano stari, što ima izuzetno negativne efekte, posebno na penzioni i zdravstveni fond i skrb. Mjera je u skladu sa Strategijom prema mladima, jer adresira finansijsku stabilnost jednog posebno osjetljivog dijela populacije mladih. Potrebno je oko 4,2 miliona KM za implementaciju ove mjere.
Također je potrebno  izvršiti izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom KS, u kontakstu dodavanja riječi "najmanje" u Članu 157., ispred „30% od prosječne plate“. Implementator mjere je Ministarstvo rada i socijalne politike KS.

2. Osiguravanje školarina, uz obavezu prakse za studente i priliku za posao koju osigurava industrija – s fokusom na inženjere elektrotehnike i mašinstva i (drvne i namjenske industrije, auto-industrije, IT sektora), zatim visokostručnog kadra u oblasti turizma (postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu), te eventualno još neke kadrove koji daju izvoznu vrijednost – a u skladu s razvojnom strategijom KS, koja je dala smjernice za strateške grane privrede u KS. Uvezivanje obrazovanja s industrijom je prijeko potrebno, jer, između ostalog, više od polovine mladih ne radi poslove za koje su se školovali. S obzirom da već imamo iskustvo pokrivanja školarina za određene studije (projekt Ministarstva privrede KS), model se može proširiti i na još nekoliko važnih industrija, koje su pobrojane. Ova mjera je u skladu sa Strategijom prema mladima, jer su i stipendije za deficitarni kadar, i praksa tokom školovanja, i uvezivanje s tržištem rada identificirani kao pitanja za rješavanje. Potrebno je oko  milion KM. Implementator mjere je Ministarstvo privrede KS.

3. Osnivanje stipendijskog fonda za srednjoškolce, posebno za zanimanja potrebna na tržištu rada. U KS   nastavu pohađa 15.307 učenika u 43 srednje škole. Kao i za fakultete, stipendije treba uvezati u sistem obavljanja prakse, u saradnji s poslodavcima, po principu "dualnog obrazovanja“), kao što je to primjer saradnje banaka s Ekonomskom školom (plaćenu praksu osiguravaju banke). U okviru fonda potrebno je napraviti različite programe stipendiranja (1. nagradne za najbolje učenike, 2. za deficitarna zanimanja, 3. socijalne stipendije), te osnovati bazu podataka (registar stipendista). I ova je mjera u skladu s identifikovanim potrebama mladih, s obzirom da prerano napuštanje obrazovanja uzrokuje između ostalog nedostatak stipendija (finansijski aspekt). 600 najboljih učenika, 300 iz perspektivnih zanimanja, 600 socijalne kategorije – 1.500 učenika x 1.000 KM (godišnja stipendija, odnosno mjesečna po 100 KM). Potrebno oko 1.5 miliona KM. Implementator mjere je Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS.

4. Sigurnosne mjere za polaznike srednjih škola, zbog povećanog stepena nesigurnosti (vršnjačko nasilje, migranti, saobraćaj) – pred školama i na putu do škola: postavljanje video-nadzora na svim dozvoljenim mjestima koja sada nisu pokrivena, fizičko prisustvo policije na rizičnim mjestima, uspostava anonimnih kanala komunikacije za prijave vršnjačkog i drugog nasilja i formiranje tijela za provjere i postupanje po prijavama, intenzivna kampanja za pojačanu sigurnost (gostovanje stručnih lica u školama koji će učenicima pojašnjavati rizike itd.). Potrebna sredstva iznose oko milion KM. Implementator mjere je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS.

5.Program razvoja amaterskog sporta u srednjim školama. Mjera je u skladu s podacima o problemima i potrebama mladih, s obzirom da na visok procent mladih koji se uopšte ne bave sportskim aktivnostima. Program bi podrazumijevao organizovanje besplatnih školskih sportskih sekcija za srednjoškolce – prema većinskom izboru i potrebi učenika/ca i u koordniaciji s profesorima tjelesnog odgoja. Broj srednjih škola je 43, procjena troškova 25.000 KM po školi godišnje (2.500 KM mjesečno, za trenere-klubove koji nude uslugu, trošak korištenje sala, nabavka opreme i td. – u kontekstu finansiranja ili sufinansiranja (ukoliko sredstva ne budu dovoljna za sve aktivnosti). Potrebno je oko milion KM. Implementator mjere je Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS.

6.Finansiranje kulturnih projekata namijenjenih isključivo za mlade. I ova mjera je u skladu s identifikovanim potrebama mladih. Ovaj program mogao bi se provoditi u saradnji s akademijama scenskih i likovnih umjetnosti, što bi bio ujedno i poticaj razvoju kreativnih sadžaja za mlade u KS. Zaseban fond za finansiranje kulturnih projekata za mlade dodjeljivao bi sredstva putem javnog poziva, koji bi omogućio apliciranje i od strane obrazovnih institucija, i od strane drugih kulturnih organizacija. Program bi kreiralo stručno radno tijelo, a procjenu i izbor vršila stručna Komisija, uz učešće predstavničkih tijela mladih. Troškovi su stručno radno tijelo za pripremu programa, rad komisije za izbor korisnika te sredstva fonda. Potrebno je oko 300.000 KM. Uz to, i finansiranje obilazaka znamenitosti od značaja za državu (muzeja, spomen-obilježja i dr.) za što je potrebno 300.000 KM. Ukupno je potrebno 600.000 KM. Implementator mjere je Ministarstvo kulture i sporta KS.

 

 

7. Projekt "Proaktivna transparentnost mjera za mlade" – posebna promocija svih mjera za mlade koje provode institucije KS, s ciljem pravovremenog oglašavanja javnih poziva za stipendije, zapošljavanje, start-up itd. i obuhvatanja što šire populacije mladih. Promotivne aktivnosti podrazumijevaju prigodne grafike, klipove, oglase, letke, info-sesije i td. Potrebno je oko 100.000 KM. Implementator mjere su PR-tim Vlade KS, Press-služba KS, TVSA, društvene mreže.

8.Povećanje sredstava fonda za stambeno zbrinjavanje mladih (13% mladih u Kantonu se stambeno osamostalilo), ali uz revidiranje postojećeg sistema i kriterija za dodjelu subvencija za nabavku stanova (npr. ograničavanje subvencioniranih kvadrata, s ciljem što šireg obuhvata mladih). Također, u podršku uvrstiti i sufinansiranje najma stanovanja za mlade bračne parove, uz kriterije (npr. do 300 KM stanarine za prve dvije godine braka, ukoliko nijedan od mladih supružnika nema stan, i uz uvjet da može donijeti uvjerenje o najmu, ugovor sa stanodavcem, potvrdu o izvršenim uplatama i sl.). Potrebno je (dodatnih) oko tri miliona KM. Impelemntator mjere je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

9.Projekt omasovljavanja sistematskih pregleda za srednjoškolce i studente (pri upisu u srednju školu i upisu u treći razred srednje), učiniti ih obaveznih i besplatnim, a s ciljem prevencije i rane detekcije eventualnih bolesti i devijacija. Broj srednjoškolaca je oko 15.000, godišnje bi bilo obuhvaćeno oko 7.500. Uz projicirani trošak sistematskog pregleda od 50 KM po učeniku, potrebno je oko 380.000 KM. Impelementator mjere je Ministarstvo zdravstva KS.

10. Kreiranje i emitiranje omladinskog programa o zdravlju i prevenciji savremenih bolesti. Riječ je o kreiranju namjenskog kvalitetnog programa za mlade, s ciljem prevencije zdravlja (teme: narkotici, nargile, igrice, kladionice-psihičko zdravlje, zdrava ishrana, sportske aktivnosti i td.). Program promovisati i putem društvenih mreža. Potrebno je oko 300.000 KM . Implementator su Ministarstvo pravde KS / TV SA.

11. Izgradnja parka/poligona za mlade (po uzoru na Centar Safet Zajko), u prirodnom ambijentu (šumski adrenalin-parkovi i td.), u blizini grada. Moguća lokacija Betanija. Potrebno je oko milion KM. Implementatori su Ministarstvo privrede KS/Uprava za šumarstvo/Sarajevo-šume.

12.Povećanje sredstava za projekte za mlade koje implementiraju omladinske organizacije (u 2018. implementirano 90.000 KM). Potrebno (dodatnih) oko 200.000 KM.

13.Imenovanje jednog člana iz Vijeća mladih KS u Komisiju za mlade Skupštine KS, kao punopravnog člana, a u skladu sa Zakonom o mladima FBiH. Nisu potrebna dodatna sredstva.

14.Osnivanje Centra za razvoj preduzetništva, pri Centru za napredne tehnologije (kao zaseban sektor), zbog potrebe olakšavanja i ubrzavanja implementacije programa koje finansira Kanton Sarajevo (usporeni procesi kao posljedica angažiranja trećih lica za organizaciju edukacije/obuke), te kao mehanizam-premosnica za nedostatak edukacije o preduzetništvu i preduzetničke obuke u okviru redovnog obrazovanja. Primarni troškovi za osnivanje centra odnose se na: najam i adekvatno opremanje prostora, troškove ugovorenih usluga (angažiranje eksperata), a preraspodjela kadra kroz izmjenu postojeće sistematizacije Centra omogućit će da se formira koordinirajući tim, bez povećanja broja zaposlenih. I ova mjera u skladu je sa Strategijom prema mladima KS, jer podaci iz Strategije kažu da je tri puta više mladih koji su zainteresovani za pokretanje vlastitog posla, nego onih koji su imali priliku pohađati neki od programa razvoja preduzetništva. I svi zainteresovani kažu da im treba podrška od samog početka. A ovogodišnji odziv mladih na javni poziv za podršku startup-ima pokazuje da je potreba evidentna (156 prijava na samo jedan javni poziv). Potrebno je oko 300.000 KM.Implementator mjere je Ministarstvo privrede KS/Centar za napredne tehnologije.

15. Kada je riječ o nadležnoj instituciji za mlade u KS, u inicijativi je navedeno da je Kanton postupio po Zakonu o mladima FBiH – imamo nadležno ministarstvo i imenovanog službenika za pitanja mladih. Međutim,  s obzirom na obim posla i širinu oblasti, kako je navedeno, nemoguće je da samo jedan službenik, vrši koordinaciju i nadzor svih ostalih institucija kada je u pitanju implementacija mjera za mlade. Rješenje bi bilo razdvajanje ove oblasti iz postojećeg Ministarstva i eventualno formiranje zasebnog Ministarstva , koje bi se pored pitanja mladih bavilo i pitanjem migracija u širem smislu – pitanjem koje postaje problem broj jedan ove zemlje, saradnjom s dijasporom, kao i pitanjem evropskih integracija. Ukoliko je formiranje zasebnog Ministarstva „prevelik zalogaj“, kao alternativa može se formirati i nova institucija u KS, nova upravna jedinica pod krovom Ministarstva. Ovo tijelo bilo bi izvršni organ koji će imati dijelom izvršnu i dijelom koordinirajuću ulogu za implementaciju mjera koje zacrta Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS u Strategiji prema mladima. Ali i za druge mjere koje nisu obuhvaćene Strategijom, npr., između ostalog, formiranje i upravljanje centrom za mlade (sa širokim spektrom aktivnosti), grantovima za omladinske organizacije razvoj sistema i fonda i organiziranje studijskih putovanja, razvojem i implementacijom projekata za mlade, evidencija, saradnja i nadzor nad omladinskim sektorom i dr. Potrebna sredstva za novu instituciju (osoblje, prostor, troškovi centra) su oko 900.000 KM.

16.Osnivanje fonda za studijska putovanja za najbolje studente s perspektivnih fakulteta , isključivo stručna, kao i posjete naprednim univerzitetima, institutima i centrima u regiji i Evropi. I ova mjera je u skladu je s identifikovanim potrebama mladih, u kontekstu slabe mobilnosti mladih usljed nedostatka sredstava.  Potrebno je oko 300.000 KM.

Za realizaciju svih navedenih mjera ukupno je potrebno oko 15.500.000 KM, stoji u inicijativi.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti