Poništen tender za izradu studije nove deponije u Mostaru

22.08.2020. 09:52 / Izvor: Akta.ba
Poništen tender za izradu studije nove deponije u Mostaru

Razlog poništenja, kako se navodi, su izvan kontrole ugovornog organa (J.P. Deponija, op.a.) i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka nabave. Poništen tender za izradu studije nove deponije u Mostaru

Poništena je javna nabavka za izradu "Studije utjecaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada” Javnog poduzeća Deponija d.o.o. Mostar, objavljeno je u petak na Portalu javnih nabava.

Razlog poništenja, kako se navodi, su izvan kontrole ugovornog organa (J.P. Deponija, op.a.) i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka nabave. 

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 05.03.2020. godine, a javno otvaranje ponuda izvršeno je 23.03.2020. godine. Ugovorni organ je na prijedlog Komisije, dana 08.05.2020.godine, donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ugovorni organ je dana 21.05.2020.godine godine zaprimio Žalbu drugorangiranog ponuđača IG d.o.o. Banja Luka uloženu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ispitujući Žalbu Ugovorni organ je utvrdio da je ista, u skladu sa Članom 101. Zakona, blagovremena, dopuštena i podnesena od ovlaštenog lica. 

Smatrajući Žalbu neosnovanom, ugovorni organ je kompletnu dokumentaciju sa svojim izjašnjenjem dostavio Uredu za razmatranje žalbi, dana 26.05.2020.godine. URŽ je donio Rješenje broj: JN2-03-17-1-1210-8/20 od 16.07.2020.godine, zaprimljeno dana 20.07.2020.godine, kojim djelomično usvaja žalbu, poništava odluku i vraća predmet ugovornom organu na ponovni postupak.

Nakon provedene ponovne evaluacije svih ponuda, Komisija je dana 28.07.2020.godine, u Zapisniku o pregledu i ocjeni, broj: 773/20-DP dala prijedlog direktoru da se ugovor dodijeli ponuđaču Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka.

U međuvremenu je istekao rok važenja ponuda i ugovorni organ je odlučio ne tražiti produženje istog iz razloga što je, usljed posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, koje su izvan moći ugovornog organa i koje ugovorni organ u momentu pokretanja postupka nikako nije mogao predvidjeti, došlo do značajnog pada prihoda preduzeća i nemogućnosti iznalaženja novčanih sredstava za sve planirane javne nabavke.

Otkazivanje navedenog postupka rezultat je i promjene okolnosti koje su proistekle iz odluka organa koji su nadležni za rad i funkcioniranje Regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru (Uprava Grada Mostara, osnivač JP Deponija Mostar sa 100% udjelom i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, nadležno za rješavanje pitanja upravljanja otpadom na regionalnom nivou i sudionik u izgradnji ove regionalne deponije).

Naime, zbog stalnih protesta građana lokalne zajednice tokom prošle i ove godine, čime je bilo u više navrata spriječeno odlaganje otpada na ovu lokaciju, a time i odvoz otpada sa ulica Grada Mostara i okolinih naselja i ispostavljenog zahtjeva građana nadležnim tjelima za dislokacijom deponije, došlo je do potpune izmjene pristupa u rješavanju ovog pitanja i JP Deponija Mostar je izradila novi prijedlog Koncepta zbrinjavanja otpada koji predviđa postepeno zatvaranje ove deponije i paralelno iznalaženje lokacije za novi centar za upravljanje otpadom te ga 07.04. 2020 uputila gradu Mostaru da ga proslijedi  Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, je na temelju primljenog Koncepta naložilo izradu Plana prilagođavanja koji predstavlja početni dokument u procesu saniranja postojećeg stanja na ovoj deponiji, otklanjanju nedostataka koji opterećuju okoliš i postepenog zatvaranja ove deponije a istovremeno iznalaženju lokacije za novi regionalni centar za upravljanje otpadom.

U tome pravcu postupila je i Uprava Grada Mostara pa je uputila zahtjev za dostavu ponuda za izradu Projektnog zadatka za izradu Studije o uticaju na okoliš nove lokacije regionalne deponije u Mostaru od 06.07.2020., godine, početnog dokumenta u ovom procesu.

Dakle, potpunom promjenom koncepta u rješavanju pitanja regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru koji je proistekao iz odluka nadležnih tijela, došlo je i do izmjene u procedurama javnih nabavki, odnosno objave natječaja za izradu Plana prilagođavanja za ovu deponiju, a za čiju izradu je već i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i čija je izrada u toku, što nameće otkazivanje potpisivanja ugovora za izradu Studije utjecaja na okoliš za deponiranja krutog komunalnog otpada Uborak-Buđevci, dokumenta koji je u potpunoj koliziji sa novonastalom situacijom, navodi se u poništenju nabavke.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti