Detaljno objašnjenje donesenih mjera: Ovo su sve naredbe, ograničenja i zabrane

19.03.2021. 12:59 / Izvor: Akta.ba
Detaljno objašnjenje donesenih mjera: Ovo su sve naredbe, ograničenja i zabrane

Zaključak o zabrani kretanja u ovom periodu donijela je Vlada KS na jučerašnjoj sjednici, zbog drastično pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo

 

U Kantonu Sarajevo od danas 19.03.2021. godine na snagu stupa novi termin zabrane kretanja i to od 21:00 pa do 05:00 sati ujutro.

Zaključak o zabrani kretanja u ovom periodu donijela je Vlada KS na jučerašnjoj sjednici, zbog drastično pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo. Zabrana kretanja na snazi će biti narednih 15 dana. Također, na period od 15 dana, počevši od 20.03. 2021. godine u 05:00 sati, zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo, uz dozvoljenu dostavu hrane i pića.

Detaljno pojašnjenje donesenih mjera ponovljeno je danas na konferenciji za medije koju je održao Arman Šarkić, koji obavlja poslove informisanja javnosti u ime Kriznog štaba.

U nastavku pročitajte Zaključak u kojem su detaljno navedene zabrane.

ZAKLJUČAK


1.    Zabranjuje se kretanje stanovništva na području Kantona Sarajevo u periodu od 21 sat uvečer do 5 sati ujutro narednog dana, počev od 19.03.2021. godine do 02.04.2021. godine;

2.    Iz tačke 1. ovog zaključka izuzimaju se:


-svi usposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Kantona Sarajevo,

-uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama,

-međugradski i međunarodni prijevoz putnika,

-taxi služba,

-kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transport

Uposlenici iz prethodnog stava ove tačke koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti u rješavanju epidemije COVID 19 na području Kantona Sarajevo i uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 21 sat uvečer do 5 sati ujutro narednog dana.

3.    Zabranjuje se rad ugostiteljskim subjektima koji obavljaju djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane- šifra KD 56.10 i djelatnosti pripreme i usluživanja pića- šifra KD 56.30 počev od 20.03.2021. godine od 05h do 03.04.2021. godine do 24h;

4.    Izuzetno od tačke 3. ovog zaključka dozvoljava se rad javnih kuhinja, priprema i dostava hrane i pića na adresu do 21,00 sata, rad hotela i sličnog smještaja uz posluživanje hrane i pića za goste koji imaju prijavljen boravak, uz poštivanje higijenskih i epidemioloških mjera zaštite;

5.    Zabranjuje se okupljanje u grupama većim od 30 lica u zatvorenom i na otvorenom prostoru;

6.    Zabranjuju se sva okupljanja u privatnim objektima u grupama većim od 10 lica (svadbe, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode);

7.    Zabranjuje se muzika uživo hotelijerskim objektima;

8.    Zabranjuju se posjete osobama smještenim u ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe;

9.    Naređuje se obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i na otvorenom prostoru osim za:
-djecu mlađu od 7 godina,
-lica sa invaliditetom i djecu sa poteškoćama u razvoju,
-lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu aktivnost;

10.    Naređuje se da organizovanje takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija i sportista bude isključivo bez prisustva publike, uz poštivanje svih epidemioloških mjera;

11.    Naređuje se javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite da se izolacija za potvrđene COVID pozitivne osobe i nepotvrđene osobe za koje postoji sumnja na zarazu, odnosno članove istog domaćinstva, odredi u obaveznom trajanju od 14 dana;

12.    Naređuje se svim tržnim centrima, trgovinama na malo i veliko van tržnih centara, hotelijerima i pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti obavezno određivanje COVID redara iz reda uposlenika, koji će biti zaduženi za nadzor nad sprovođenjem svih epidemioloških mjera;

13.    Naređuje se trgovinama na veliko i malo, pružaocima ostalih uslužnih djelatnosti, subjektima koji pružaju usluge iz oblasti hotelijerstva, umjetnosti i zabave (kina, pozorišta, muzeji i si.) da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu, u odnosu na njegovu površinu, računajući daje za svaku osobu potrebno 7 m2 neto, a ne više od 30 lica. Tržni centri su dužni postaviti obavijest o ukupnom broju lica, zbirno po svim subjektima u sklopu tržnog centra;

14.    Naređuje se svim pravnim licima i obrtima da prilikom obavljanja svojih djelatnosti vrše svakodnevnu dezinfekciju i pojačanu higijenu svojih poslovnih prostorija, te da dezinfekciju i pojačanu higijenu mogu i samostalno obavljati, uz obavezno vođenje evidencije koja je jasno istaknuta u objektu;

15.    Naređuje se svim organima uprave, organima jedinica lokalne samouprave i ostalim subjektima koji vrše javna ovlaštenja da organizuju svoj rad sa građanima na način da:
-    na ulazu u službene prostorije ograniče broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama,
-    održavaju rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,
-    omoguće rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku;

16.    Naređuje se svim privrednim subjektima, organima uprave, upravama i upravnim organizacijama, upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstava, javnim ustanovama, javnim fondovima, javnim komunalnim preduzećima i javnim preduzećima da organizuju rad od kuće, a ukoliko to nije moguće zbog prirode posla, organizovati rad u smjenama kako bi se smanjio broj lica koja istovremeno borave u organizaciji;

17.    Iz tačke 16. ovog zaključka izuzimaju se pravosudne institucije Općinski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu i Kantonalno tužilaštvo, kao i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove. Izuzeti subjekti su ovlašteni samostalno utvrditi organizaciju rada uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

18.    Naređuje se javnim prijevoznicima čišćenje i dezinfekcija vozila najmanje dva puta dnevno, a između vožnji prozračivanje unutrašnjosti vozila;

19.    Naređuje se javnim prijevoznicima da obezbijede prisustvo COVID redara u vozilima sa ciljem osiguranja pridržavanja mjera;

20.    Naređuje se javnim prijevoznicima postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično), a ako isto nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prijevoz putnika;

21.    Naređuje se upraviteljima zgrada, poslodavcima i predstavnicima javnih ustanova i javnih preduzeća redovito dezinficiranje svih zajedničkih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni čvorovi i slično);

22.    Naređuje se svim poslodavcima da zabrane dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu, smetnje sa dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, kao i da redovito provjetravaju prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se;

23.    Naređuje se povećani broj testiranja putem Antigen Rapid Covid testova za radnike u zdravstvu, ustanovama socijalne zaštite i radnike u školama koji poslove realiziraju u prostorijama škole;

24.    Za sva događanja i okupljanja parlamentarnih tijela u Kantonu Sarajevo, broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 7 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, i obavezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu. Kontinuitet rada sjednice se prekida svaki puni sat na 10 minuta radi provjetravanja i dezinfekcije prostorije;

25.    Organizatori događanja i okupljanja iz tačke 24. ovog zaključka, obavezni su osigurati da se prostori u kojima se događanja i okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na događanju i okupljanju ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

26.    Zadužuju se komunalni redari da pruže podršku Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u kontroli sprovođenja donesenih mjera;

27.    Naređuje se obustava korištenja započetih i planiranih godišnjih odmora u 2021. godini, kao i korištenja preostalog dijela godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo;

28.    Naređuje se hitan povratak sa započetih godišnjih odmora iz 2021. godine, kao i godišnjih odmora iz 2020. godine, svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u Kantonu Sarajevo:.

29.    Naređuje se privremeni radni angažman svim uposlenim u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru u javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od COVID 19, a koji privremeni radni angažman bude iskazan Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo po potrebi javnih zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo koje se bave liječenjem bolesnika oboljelih od COVID 19.

30.    U skladu sa odredbama člana 8. stav (5) tačka m), a u vezi sa članom 13a. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 18/07, 7/08 i 34/20), za provođenje mjere iz tačke 9. ovog zaključka zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kao i za kontrolu kretanja lica iza 2lh, u skladu sa odredbama člana 8. Stav (5) tačka d) istog Zakona, dok će kontrolu sprovođenja ostalih mjera iz ovog zaključka vršiti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo;

31.    Za realizaciju tačke 23. ovog zaključka zadužuju se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;

"Vlada Kantona Sarajevo, će pratiti epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, te će u skladu sa utvrđenim stanjem i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva po potrebi revidirati donesene mjere", kazao je Šarkić.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 19.03.2021. godine do 03.04.2021. godine i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti