Utvrđen nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u FBiH

23.12.2021. 12:52 / Izvor: Akta.ba
Utvrđen nacrt zakona o psihološkoj djelatnosti u FBiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Nacrt zakon o psihološkoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na današnjoj sjednici, utvrdila Nacrt zakon o psihološkoj djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Ovim zakonom uređuju se pravo na samostalno obavljanje poslova u struci, pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, prava i obaveze psihologa i korisnika psiholoških usluga, način obavljanja psihološke djelatnosti, komora psihologa, te nadzor nad obavljanjem psihološke djelatnosti kao djelatnosti od interesa za Federaciju BiH.

Kao djelatnost od interesa za Federaciju, koja podliježe kontroli standarda obrazovanja i standarda kvalitete, psihološka djelatnost je sistem pojedinačno ili grupno usmjerenih stručnih postupaka zasnovan na načelima i spoznajama psihološke nauke i prakse. Obuhvata prevenciju, psihološku procjenu i psihodijagnostiku, psihološke postupke, psihološko savjetovanje, edukacijske aktivnosti, stručna istraživanja, psihološku evaluaciju i psihološka vještačenja.

Psihološka se djelatnost organizuje i provodi na način koji obezbjeđuje pristupačnu, pravičnu, sveobuhvatnu, kvalitetnu, kontinuiranu i efikasnu uslugu kako pojedincima, tako i određenim grupama, u skladu s njihovim potrebama za psihološkim uslugama.

Odredbama Zakona uređuje se pravo na samostalno obavljanje poslova u struci, pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, kao i prava i obaveze psihologa i korisnika psiholoških usluga. Također, uređen je način obavljanja psihološke djelatnosti, Komora psihologa FBiH, nadzor nad provođenjem ovoga zakona, te prekršajne, prijelazne i završne odredbe.

U okviru tematske cjeline koja se odnosi na pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence propisuju se ključni elementi obavljanja pripravničkog staža kao što su pojam, pravo i obaveza njegovog obavljanja, te trajanje i način njegovog obavljanja. Nadalje, utvrđuju se uslovi pripravničkog staža koji se obavlja u javnim ustanovama i privatnoj praksi koje ispunjavaju uslove prostora, opreme i kadra. Utvrđuju se i praćenje i nadzor nad radom psihologa pripravnika koji provodi psiholog mentor. Zakon u ovom dijelu propisuje i obavezu polaganja stručnog ispita pri čemu definiše način njegovog polaganja, kao i mogućnost priznavanja pripravničkog staža obavljenog u inostranstvu. Osim toga, propisuju se i postupci izdavanja osnovne licence, te posebne i specijalističke licence koje izdaje komora psihologa, postupak izdavanja licenci, te uslovi pod kojima licenciranom psihologu licenca može biti oduzeta.

U obrazloženju Ministarstvo navodi da je relevantnost i opravdanost donošenja Zakona neupitna, budući da bi se uspostavljanjem jasnog pravnog okvira za obavljanje psihološke djelatnosti u Federaciji riješio čitav niz uočenih problema u ovoj oblasti, te bi se unaprijedila kvaliteta psiholoških usluga i zaštitili kako korisnici psiholoških usluga, tako i njihovi pružatelji. Stoga Zakon o psihološkoj djelatnosti predstavlja odgovarajući pravni instrument pomoću kojeg je jedino moguće realizirati temeljne ciljeve u ovoj oblasti, te razviti efikasan i profesionalan sistem pružanja psiholoških usluga na cijelom prostoru Federacije.

U skladu sa Uredbom o pravilima za sudjelovanje zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike prethodno je realiziralo proces javnih konsultacija o ovom zakonu, te ga dostavilo na mišljenje nadležnim kantonalnim ministarstvima. Nakon prikupljenih mišljenja nadležnih kantonalnih ministarstava, mišljenje na Zakon dostavila su i federalna ministarstva finansija, pravde, zdravstva, te razvoja, poduzetništva i obrta.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti