Čičić i Forto: Temeljno pravilo da se najveći dio poreza vraća tamo gdje je nastao

21.01.2022. 07:51 / Izvor: Akta.ba
GRAFIKON

Ministar Čičić i premijer Forto o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

U ponedeljak 24. januara na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, između ostalog, razmatrat će se i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.  

Ono što se predlaže jeste korekcija samo jednog stava navedenog zakona, kojim je određen ponder 1,9658 za Kanton Sarajevo. U obrazloženju se navodi da nema potrebe za posebnim koeficijentom u slučaju KS obzirom da su ratne štete sanirane, tj. da je sada potrebno staviti naglasak na pravedniju raspodjelu prihoda.  

Obzraloženje ignoriše da je u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda (koji je usvojen 2006.) navedeni ponder za Kanton Sarajevo utvrđen primjenom historijskog principa, tj. učešća KS u porezu na promet koje je u 2005. iznosilo 35,5 posto. Dakle, vodilo se računa da se primjenom nove formule učešće KS u prihodima od indirektnih poreza zadrži na približno istom nivou. U prvoj godini primjene novog Zakona, učešće KS u indirektnim porezima iznosilo je 34,7 posto. Prema projekcijama za 2021. godinu, učešće KS će iznositi 30,7 posto, tj. četiri posto manje u odnosu na prvu godinu primjene Zakona.  

Prema riječima premijera KS Edina Forte, opravdan osjećaj nepravde u Tuzlanskom kantonu da je raspodjela između kantona nepravedna je zloupotrijebljen na način da je “sve ono što pripada TK otišlo u KS”.  

"To jednostavno nije istina. Izlaz iz ove situacije nije rušenje budžeta KS, već donošenje dobrog, potpuno novog federalnog zakona. Građani KS nemaju nikakvu sumnju da se po prvi put njihov novac troši odgovorno. Glasanje o uzimanju budžetskog novca isključivo građanima KS i preusmjeravanje u druge kantone je loša terapija za ispravnu dijagnozu", zaključio je premijer Forto.  

Kako kaže Davor Čičić, ministar finansija KS, iako predložena izmjena propisa direktno utiče, odnosno ugrožava ravnotežu budžeta KS Sarajevo, ista nije praćena obaveznim izračunima o uticaju na budžet ovog kantona.  

"Međutim, ono što posebno zabrinjava je da se, umjesto prijedloga potpuno novog zakona, razmatraju izmjene samo jednog stava postojećeg zakona, koji se pokazao kao netransparentan i neučinkovit. Netransparentnost se posebno odnosi na tumačenja konstrukcije “posebne rashodovne potrebe” koja je prisutna u slučaju raspodjele između kantona, ali i lokalnih zajednica, što se često ispušta iz vida", objašnjava ministar Čičić.   

Kako dodaje, drugi problem modela na kojem je baziran postojeći zakon je “bježanje” od osnovnog kriterija za raspodjelu prijavljenih i ubranih poreza, kao osnovice za utvrđivanje koeficijenta. Umjesto toga, nametnut je model sa kriterijima i ponderima koji nikome ne odgovara, pa ni Kantonu Sarajevo.  

"Postojeći model instalira neku vrstu 'uravnilovke' u raspodjeli prihoda, čime je dat podstrek za uvođenje 'totalne uravnilovke' što je potvrđeno novim prijedlozima za izmjene i dopune navedenog zakona. Ovakvim pristupom ugrožava se temeljno pravilo da se najveći dio poreza vraća tamo gdje je i nastao", navodi ministar Čičić.  

Ekonomski institut Sarajevo je 2015. pripremio studiju koja je pokazala da se oko 24 posto prihoda od indirektnih poreza (približno 100 miliona KM na godišnjem nivou) koja bi prema ekonomskim kriterijima (učešće KS u krajnjoj potrošnji, prijavljenom dohotku, ostvarenoj dodanoj vrijednosti) pripala KS, prelijeva drugim kantonima. Slični rezultati se dobiju i kada se analiziraju podaci iz 2019. godine. I u navedenoj godini je “prelijevanje” iz KS prema drugim kantonima iznosilo oko 100 miliona KM. Prema bilo kom ekonomskom kriteriju, koji se uobičajeno uzima u obzir u ovakvim situaciijama, učešće KS u FBiH veće je od učešća u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza.  

Navode iz pomenute studije potvrdila je ekspertska misije Međunarodnog monetarnog fonda koji je bio u posjeti BiH u 2015. godini.  

"Poreski obveznici u Kantonu Sarajevo su u 2019. godini uplatili 3,4 milijarde KM PDV-a da bi se u Kantonu Sarajevo, kroz prihode vratilo 457 miliona KM. Republika Srpska je u istoj godini uplatila 1,7 milijardi KM PDV-a da bi im se kroz prihode vratilo isto 1,7 miljardi KM. To otvara pitanje i nepoštene vertikalne raspodjele koje predlagači ovog zakona ignorišu i pozivaju se na nenadležnost, iako su izabrani da predstavljaju i bore se za interese Federacije BiH, kroz rad u Parlamentu FBiH i kroz djelovanje i prema višim nivoima vlasti, gdje FBiH ima svoje predstavnike. Često se u raspravama špekulira i činjenicom da brojne velike kompanije imaju svoje sjedište u Kantonu Sarajevo, pa po tom osnovu se prikazuje i neopravdano veliki iznos uplata indirektnih poreza iz Kantona. Međutim, kada bi se od ukupno uplaćenih indirektnih poreza sa nivoa KS odbilo ukupno uplaćeni iznos 38 najvećih kompanija i dalje uplate iz KS su preko četiri puta veće nego iznos novca koji je KS dobio u raspodjeli po važećem zakonu", objašnjava ministar Čičić.   

Kako je predloženo studijom koju je izradio Ekonomski institut Sarajevo, odnosno u skladu sa preporukama eksperata MMF-a koji su prezentirani na sastancima sa predstavnicima federalnog i kantonalnih ministarstava finansija, potrebno je razviti potpuno novi model raspodjele koji bi bio baziran na kombinaciji ekonomskih i socijalnih principa, na način da se unaprijedi fiskalna pozicija “siromašnih” kantona, a da se pritom ne ugrozi razvojni potencijal “bogatijih” kantona.  

"Prema usvojenoj inicijativi zastupnika Federalno ministarstvo finansija je oformilo radnu grupu za izradu novog zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Radna grupa nikada nije održala sastanak, čime se stječe dojam da nema dobre volje da se ovo pitanje sistemski i stručno riješi. Naprotiv, intencija predlagača je da se preko koljena donosi izmjena zakona koji će dugoročno napraviti štetu samo Kantonu Sarajevo jer će dovesti u pitanje sva postojeća stečena prava, otplate kredita i daljni razvoj Sarajeva kao glavnog rada i nositelja ekonomskih aktivnosti, a koji će se kroz ekonomski multiplikator dugoročno odraziti i na razvoj cijele FBiH", objašnjava ministar Čičić.   

S obzirom na to Ekonomski institut u Sarajevu je uz angažman više profesora i stručnjaka iz ove oblasti napravio prijedlog modela koji bi bio predložen u potpuno novom i transparentnijem zakonu o pripadnosti javnih prihoda koji bi u obzir uzeo i ekonomske i socijalne elemente, a koji će biti prezentiran sutra u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, ministar poziva medije i zainteresirane strane da poprate prezentaciju.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti