Donesena uredba: Ove kategorije društva imaju pravo na pomoć od 100 KM

07.07.2022. 13:03 / Izvor: Akta.ba
VLADA FBIH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena. Odnosi se na pomoć stanovništvu, i to putem novčanih isplata u iznosu od 100 KM penzionerima, zatim jednokratne novčane pomoći od 100 KM korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite i licima sa invaliditetom, te civilnim žrtvama rata, kao i putem paketa  pomoći osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći. Procjenjeno je da će novčanom podškom biti obuhvaćeno više od 530.000 stanovnika, a sredstva za realizaciju ove uredbe osiguravaju se iz Budžeta FBiH. 

Opći cilj uredbe je osiguravanje finansijske i materijalne podrške radi poboljšanja materijalnog statusa najugroženijim kategorijama stanovništva, a zbog značajnog rasta indeksa potrošačkih cijena. 

Pravo na novčanu isplatu u iznosu od 100 KM imaju korisnici penzija Federalnog zavoda za PIO,  koji imaju prebivalište na teritoriji BiH i zatečeni su u isplati penzije na dan isplate novčanog iznosa. Novčani iznos sastavni je dio penzije i isplaćuje se s penzijom za mjesec juli 2022. godine.

Jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM ostvaruju korisnici prava na ličnu i porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak po osnovu priznanja ili odlikovanja i prava na novčanu egzistencijalnu naknadu. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje licima koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine. Osobe koje su korisnici više navedenih prava, ovu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove uredbe. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 KM imaju lica sa invaliditetom i civilne žrtve rata. Jednokratna novčana pomoć se isplaćuje osobama koja su ostvarila naknadu po osnovu svog statusa za mjesec juni 2022. godine. Osobe koje imaju status lica sa invaliditetom i status civilne žrtve rata, jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju samo po jednom osnovu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će isplatiti jednokratnu novčanu pomoć licima sa invaliditetom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu uredbe, dok će u istom roku kantonalni organi uprave isplatiti jednokratnu pomoć civilnim žrtvama rata, a sredstva će im biti doznačena iz Budžeta Federacije. 

Prema uredbi pomoć ostvaruju i primaoci stalne novčane pomoći, koji su ovo pravo ostvarili za mjesec juni, zatim lica, odnosno porodice u stanju socijalne potrebe, a koje su prema evidencijama nadležnih centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, ostvarili pravo na pomoć u prethodnih šest mjeseci. Podrška koju ostvaruju ova lica i porodice sastoji se od paketa osnovnih životnih namirnica u vrijednosti od 500 KM. Na prijedlog Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije će donijeti odluku kojom će utvrditi vrstu i količinu robe koja će se upotrijebiti za ove namjene. Podrška će biti uručena u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke. 

Uredbom je utvrđena i mogućnost da poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku u visini do 1.080 KM, do 31.12.2022. godine. Ova pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

U obrazloženju razloga za donošenje ove uredbe navedeno je da se Federacija BiH suočava sa značajnim inflatornim pritiscima uzrokovanim vanjskim faktorima, koji posebno pogađaju stanovništvo slabijeg materijalnog statusa.  Iako je rast cijena izazvan vanjskim faktorima, prije svega kao posljedica globalne pandemije i rata u Ukrajini, Vlada Federacije BiH je već poduzela mjere kako bi zaštitila najranjivije kategorije. Tako su u 2022. godini povećane penzije i boračke naknade, te izdvojena značajno veća sredstva za poljoprivredu i robne rezerve s ciljem intervencije na cijene hrane. Nadalje, Vlada Federacije BiH je već donijela više zakona koji pružaju materijalnu podršku određenim kategorijama. Konačno, u ne mogućnosti da utiče na cijene plina i nafte, Federacija BiH nastavlja sa subvencioniranjem cijene električne energije za domaćinstva, te ograničavanjem marži kako bi spriječila moguće zloupotrebe trenutnog stanja radi ostvarivanja većih profita. 

Uz sve ovo, rast javnih prihoda u prvih šest mjeseci 2022. godini je također omogućio Vladi Federacije BiH da dodatno interveniše u vidu pružanja danas utvrđene jednokratne finansijske pomoći, kao i pomoć u vidu paketa osnovnih životnih namirnica primaocima stalne novčane i druge materijalne pomoći. Na ovaj način, Vlada FBiH ostaje privržena principu prema kojem višak javnih prihoda direktno usmjerava građanima kojima su oni najpotrebniji.

Ovom Uredbom, Vlada Federacije BiH također omogućava, ali ne propisuje obavezu, da poslodavci  svojim radnicima isplate jednokratnu pomoć bez plaćanja poreza i doprinosa.

Zbog nemogućnost da direktno utiče na cijene roba koje su određene vanjskim faktorima, Vlada Federacije BiH je donijela ovu Uredbu kako bi barem jednim dijelom nadomjestila izgubljeni životni standard najranjivijih kategorija, ne ugrožavajući pri tome fiskalnu stabilnost i redovne isplate iz Budžeta FBiH. 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti