Predstavljena Strategija i Akcioni plan

MUP KS strateški usmjeren na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga

28.12.2023. 15:55 / Izvor: Akta.ba
ks

Predstavljena Strategija i Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo.

MUP Kantona Sarajevo predstavio je danas Strategiju i Akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo.

Na hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo o sigurnosti u saobraćaju, održanoj 09.06.2023. godine, Vlada KS zadužena je da donese program prevencije i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, s posebnim fokusom na kontrolu učesnika u saobraćaju, a nosilac aktivnosti bio je MUP KS.

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica formirao je stručni tim sačinjen od dugogodišnjih stručnjaka i profiliranih pojedinaca u različitim segmentima suprotstavljanja zloupotrebi opojnih droga koji su prethodnih mjeseci intenzivno radili na izradi Strategije i Akcionog plana, te definisali opće ciljeve, područje djelovanja i posebne strateške ciljeve.

"Kreirali smo Strategiju i akcioni plan koji neće biti mrtvo slovo na papiru, formirat ćemo i radno tijelo koje će pratiti realizaciju ovih mjera i radit ćemo na tome da se borimo protiv ove pojave. U narednoj godini planirali smo iznos oko pola miliona konvertibilnih maraka za nabavku testera za mjerenje prisustva opojnih droga u organizmu vozača, zatim za provođenje aktivne kampanje za borbu protiv zloupotrebe droga i aktivnosti nevladinog sektora po ovom pitanju,", izjavio je ministar MUP-a KS Admir Katica.

"Veoma je važno da naglasimo da ova Strategija uključuje i upućivanje inicijative i zahtjeva prema nivou FBiH da se dekriminalizira posjedovanje određene količine pojedinih supstanci, jer ako ovaj dio prebacimo u prekršajnu sferu možemo se efikasnije boriti protiv kriminaliteta vezanog za ovu oblast. Također, istakao bih da je naše Odjeljenje za borbu protiv zloupotrebe droga u okviru Uprave policije MUP-a KS veoma dobro kapacitirano stručnim osobama u toj oblasti, ali definitivno ćemo ubuduće raditi na izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i osnaživati taj sektor, kako materijalno tako i kadrovski,", dodao je ministar Katica.

Radom stručnog tima uspješno je koordinirao predsjednik Nermin Lagumdžija, dugogodišnji rukovodilac Odjeljenja za borbu protiv opojnih droga u KS i FBiH.

"Stručni tim je intenzivno radio četiri mjeseca na ovoj problematici. Uradili smo situacionu analizu na osnovu službenih podataka nadležnih institucija jer do sada na području Kantona Sarajevo nije bilo većih istraživanja na osnovu kojih se mogla pratiti ova pošast. Tim se rukovodio u tri pravca: u pravcu smanjena ponude, potražnje i štete", kazao je Lagumdžija dodavši da se pri izradi strategije vodilo računa o zakonskoj regulativi, ljudskim pravima i slobodama, zaštitom i pravima djeteta, uključivanju nevladinog sektora i transparentnosti.

"Prema podacima javne ustanove za ovisnosti u Kantonu Sarajevo, u posljednjih pet godina zbog problema sa zloupotrebom droga, za medicinski tretman javilo se oko 9.312 lica. Poređenja radi, u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevo 1991. godine na Odjelu za neuropshijatriju liječilo se 45 ovisnika iz cijele BIH, pa sami procijenite kakva je situacija", dodao je Lagumdžija.

Važan korak u izradi Strategije i akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo bila je izrada situacijske analize koju je predstavio Rusmir Pobrić zastupnik u Skupštini KS i predsjednik Komisije za mlade Skupštine KS.

"Situaciona analiza je bazirana isključivo na službenim podacima institucija Kantona Sarajevo. Izvještaj Kantonalnog tužilaštva iz 2022.godine pokazao je da su djela vezana za zloupotrebu opojnih droga: proizvodnja, trgovina, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga apsolutno najdominantnije djelo u strukturi podignutih optužnica, 50 posto svih krivičnih djela su direktno ili indirektno vezana za zloupotrebu droga. Od 9.312 ovisnika, oko 80 posto su muškarci, a 20 posto žene," izjavio je Pobrić.

Profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Irma Deljkić dala je ogroman doprinos u definisanju strateških principa i općih ciljeva Strategije, kao i utvrđivanja područja djelovanja.

"U skladu s ciljevima strategije, izrađen je akcioni plan koji propisuje jasne mjere. Ukupno je predviđeno 59 provedbenih aktivnosti gdje su definisani nosioci ovih aktivnosti. Posebni cilj je smanjenje ponude opojnih droga. Za ovaj cilj propisane su tri mjere: smanjenje dostupnosti i učinkovita kaznena politika; zatim, smanjenje potražnje, a tu su mjere sprečavanje korištenja droga i podizanje svijesti o štetnom djelovanju. Treći cilj je smanjenje šteta i rizika", izjavila je prof. Deljkić.

Alen Ališahović, samostalni inspektor i načelnik Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Uprave policije MUP-a KS govorio je provedbi akcionog plana koji je sastavni dio ove strategije.

"Naši napori na ovom planu svakako ne počinju tek sada, međutim Uprava policije će svoj primarni fokus staviti na smanjenje dostupnosti i ponude opojnih droga, te povezanog kriminaliteta. Naše čvrsto opredjeljenje u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga vidljivo je i kroz naše operativne akcije koje provodimo tokom cijele godine, kako samostalno, tako i u saradnji s kolegama iz drugih agencija. Mi ćemo to nastaviti i ubuduće", izjavio je Ališahović.

"Kroz ovaj strateški dokument, dodatno smo definisali određena unapređenja u metodama i pristupu. Jedna od njih je i pojačano testiranje vozača na opijate. Već smo pokrenuli postupke nabavke testova i vjerujem da ćemo ih čim prije imati na terenu. Zaključno, želio bih istaknuti da je i ovim dokumentom predviđen intenzivan rad u pogledu preveniranja zloupotrebe opojnih droga na štetu djece, primarno u školskim prostorima. Policajci u zajednici su ovo pitanje prije nekoliko godina stavili u svoj prioritet, i to je dalo rezultate. Imamo namjeru ove aktivnosti dodatno ojačati", dodao je Ališahović.

Stručni tim za izradu Strategije i Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo su činili: Nermin Lagumdžija, dugogodišnji rukovodilac Odjeljenja za borbu protiv opojnih droga u KS i FBiH; Irma Deljkić, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu; akademik Borislav Petrović, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Alen Ališahović, samostalni inspektor i načelnik Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Uprave policije MUP-a KS; Safet Mušić, ekspert za sigurnosna pitanja; Anesa Agović – nacionalna koordinatorica Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Rusmir Pobrić zastupnik u Skupštini KS i predsjednik Komisije za mlade Skupštine KS.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti