Od 102 finansijske revizije

Nedostaci u procesima javnih nabavki utvrđeni u više od pola obavljenih revizija

08.02.2024. 13:33 / Izvor: Akta.ba
revizija javnih nabavki

Najznačajniji nalazi i preporuke iz oblasti javnih nabavki u izvještajima o finansijskoj reviziji za 2022. godinu

"Onaj ko je upoznat s nepravilnostima i ima moć odlučivanja, a ne poduzima ništa, saučesnik je u činjenju", jedan je od zaključaka tematske publikacije pod nazivom "Najznačajniji nalazi i preporuke iz oblasti javnih nabavki u izvještajima o finansijskoj reviziji za 2022. godinu".

S obzirom na to da su javne nabavke jedna od javnih djelatnosti koja je najsklonija malverzacijama, prevarama i korupciji, te da se troše značajna javna sredstva na godišnjem nivou kroz postupke javnih nabavki, Ured za reviziju je sačinio ovu publikaciju kako bi se na jednom mjestu imao uvid u najznačajnije nalaze koji su uticali na data mišljenja o usklađenosti u finansijskim revizijama 2022. godine i preporuke koje su date u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i jačanja sistema internih kontrola.

NAJVIŠE NAUSKLAĐENOSTI KOD KANTONA

Prema procjenama, u oblasti javnih nabavki značajna javna sredstva pojede korupcija.

Javne nabavke se sve više smatraju ključnim područjem koje nosi veliku odgovornost prema javnosti u načinu na koji se upravlja javnim sredstvima.

U skladu s Planom revizije za 2022/2023. godinu, izvršene su 102 finansijske revizije.

revizija

 

Nedostaci utvrđeni u procesima javnih nabavki bili su osnova za kvalifikaciju revizorskog mišljenja u više od pola obavljenih revizija (55 revizija).

"Neusklađenosti sa Zakonom o javnim nabavkama konstatovane su najviše kod kantona, kantonalnih budžetskih korisnika i jedinica lokalne samouprave (40%). Slijede ih preduzeća u većinskom državnom vlasništvu (31%), te zavodi, fondovi i agencije (24%). Nepravilnosti u javnim nabavkama su u najmanjoj mjeri uticale na kvalifikaciju revizorskog mišljenja kod institucija FBiH (5%).“", navode revizori. 

IZBJEGAVANJE ZAKONA

Nalazi revizije pokazali su da su revidirani subjekti najčešće nastojali izbjeći primjenu Zakona o javnim nabavkama, iako je sistem javnih nabavki u BiH uspostavljen prije skoro 20 godina.

Kod 18 subjekata utvrđeno je da su u toku 2022. godine izvršene nabavke roba, usluga i radova bez provođenja postupaka propisanih Zakonom o javnim nabavkama.

Radi se o institucijama: Zavod za javno zdravstvo FBiH, Hercegbosanska županija, Županija Posavska, Općina Bugojno, Općina Donji Vakuf, Dom zdravlja Livno, Dom zdravlja Odžak, JU Studentski centar Sarajevo, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, Komunalno d.o.o. Grude, JP Lokom d.o.o. Sarajevo, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg, JKP Visoko i JP Autoceste FBiH.

Određeni subjekti revizije su prihvatali ponude koje značajno prelaze procijenjene vrijednosti i raspoloživa sredstva ugovornih organa, kao i da su se aneksima ugovora mijenjali prvobitni uslovi tenderske dokumentacije (produžavao se rok izvršenja, mijenjali se uslovi plaćanja itd.).

"Ovakva postupanja dovode do narušavanja aktivne konkurencije na tržištu i nejednakog tretmana ponuđača", ističe se.

Uočeno je i to da ugovorni organi nisu skloni koristiti zaštitna sredstva u slučaju neispunjavanja ili neblagovremenog ispunjavanja obaveza iz ugovora o javnoj nabavci. Primjera radi, nisu se obračunavali penali niti su se aktivirale bankarske garancije, iako su dobavljači kasnili u izvršenju obaveza iz ugovora o javnim nabavkama.

JAVNA SREDSTVA SE KORISTE KAO SVOJA

Revizorske izvještaje dostavlja nadležnim tužilaštvima i drugim nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Na ovaj način, Ured za reviziju nastoji informisati javnost te ukazati na to da je potrebno sinhronizovano djelovanje svih institucija u lancu odgovornosti kako bi se osigurala vladavina zakona.​​

"Revidirajući procese javnih nabavki Ured za reviziju redovno, iz godine u godinu, konstatuje nepravilnosti koje se smatraju indikatorima korupcije u ovoj oblasti, te se daju preporuke za njihovo otklanjanje. O našim nalazima blagovremeno izvještavamo revidirane subjekte, Parlament FBiH, Vladu i Predsjednika FBiH, a izvještaji o reviziji objavljeni su i na internet-stranici", navodi se u publikaciji.

Napominju da se jedino transparentnim i odgovornim upravljanjem javnim sredstvima mogu osigurati napredak i bolji uslovi za život, i spriječiti da se javna sredstva koriste kao svoja, a čuvaju kao tuđa.

S.B.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti