Neformalna grupa građana

Prostorni plan HNK/Ž: U kriminalu u Hercegovini učestvuje stotine tajkuna i političara

19.02.2024. 14:06 / Izvor: Akta.ba
skupština hnk

U petak, 16. februara 2024. godine, Skupština HNK/Ž je na IV vanrednoj sjednici usvojila nacrt dopuna prostornog plana kantona.

Neformalna grupa građana "Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana Grada Mostara" izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi sa procesom izrade dopuna prostornog plana Kantona HNK/Ž.

Pozvali su sve građane da se informišu, angažuju i da zajedničkim snagama zaustave nezakonite izrade prostornih dokumenata na svim nivoima vlasti.

"Smatramo da postoje indicije o netransparentnosti i potencijalnim nezakonitostima u ovom procesu, što bi moglo imati negativne ekološke, ekonomske i društvene posljedice za građane Mostara i Kantona HNK/Ž", navodi se u saopćenju.

Usvojen nacrt dopuna

U petak, 16. februara 2024. godine, Skupština HNK/Ž je na IV vanrednoj sjednici usvojila nacrt dopuna prostornog plana kantona.

Stručna podloga za izradu dopune prostornog plana HNK/Ž je "Studija o pogodnosti prostora u HNK za gradnju sunčanih fotonaponskih elektrana", koju je izradio Ecoplan d.o.o. iz Mostara.

Ova studija je uglavnom tretirala nekoliko potpuno novih lokacija, što je izazvalo negodovanje vijećnika iz nekoliko JLS jer u dopunu nisu uvrštene lokacije iz njihovih opština.

Predsjednica Vlade HNK Marija Buhač je kazala da će se nakon usvajanja nacrta dopune prostornog plana HNK otvoriti proces nadogradnje ovog dokumenta.

Vijećnik Damir Džeba je u ime kluba HDZ-a i kluba Hrvata predložio da se donese zaključak koji je i usvojen na pomenutoj sjednici:

1. Zadužuje se nositelj izrade nacrta dopune PP HNK da u razdoblju od 30 dana od dana usvajanja odluke o nacrtu prostornog plana HNK organizuje javnu raspravu.

2. Zadužuje se nositelj izrade dopuna prostornog plana HNK da održi sastanke sa svim predstavnicima jedinica lokalne samouprave, odnosno s općinama i gradovima u HNK, te uvaži i uvrsti važeće prostorne planove općina i gradova tokom izrade prijedloga dopune prostornog plana HNK-a.

3. Zadužuje se nositelj izrade prostornog plana da pri izradi prijedloga prostornog plana u cijelosti primijeni zakon o prostornom planiranju na razini Federacije BiH i uredbu o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata.

4. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u službenim novinama HNK-a.

Ministar građenja i prostornog uređenja HNK Bekir Isaković je takođe ponovio da će svaka JLS ( jedinica lokalne samouprave) u samo jednoj javnoj raspravi koja će se održati u Skupštini HNK moći predložiti lokacije iz svojih PP koje će biti prihvaćene. Ministar je još dodao da svi znamo da do sada u PP HNK nema ništa o solarama i vjetroelektranama, ali da će se na ovaj način riješiti ovo pitanje.

Na osnovu onoga što su kazali predsjednica Vlade Marija Buhač zatim ministar Bekir Isaković i usvojenog zaključka koji će biti objavljen u službenim novinama HNK-a, prostorni planovi svih JLS u ovom kantonu će biti uvršteni u prijedlog dopuna prostornog plana iako ti planovi nikada nisu dobili odobrenje nadležnog ministarstva HNK.

NGG "Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana Grada Mostara" smatra da se morala poštivati Uredba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o jedinstvenoj metodologiji izrade prostornih planova i poštivati hijerarhija usklađivanja prostornih planova.

Prostorni planovi JLS se moraju usklađivati sa planovima višeg reda. To znači da:

- Prostorna osnova, odnosno prostorni plan Federacije BiH predstavlja nadređeni dokument i definira opće smjernice za razvoj cijele Federacije.

- Kantonalni prostorni planovi moraju biti usklađeni sa Prostornom osnovom Federacije BiH i ne mogu sadržavati elemente koji joj nisu u skladu.

- Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave (JLS) u skladu sa jedinstvenom metodologijom moraju biti usklađeni sa kantonalnim planovima i ne mogu sadržavati elemente koji se ne nalaze u tim planovima.

- Dopune prostornog plana HNK nakon što se objave u u službenom listu ne mogu dobiti saglasnost nadležnog federalnog ministarstva jer PP Federacije BiH ne sadrži obnovljive izvore energije sunca i vjetra.

"Hoće li sada i Vlada Federacije na isti način morati vršiti dopune svog prostornog plana kako bi se obrnutim redom napokon priznali prostorni planovi jedinica lokalne samouprave HNK, odnosno kriminalne želje tajkuna i njihovih političkih mentora? Ovdje je očito da krupni kapital određuje hijerarhiju donošenja prostornih planova suprotno Uredbi Vlade Federacije",  navode oni.

Ističu da će sve ove nezakonitosti na kraju prouzrokovati nepopravljive štete, uzurpirati životni prostor sa ogromnom, trajnom i nesagledivom devastacijom šuma, privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta, koje je zakonom namijenjeno jedino za poljoprivrednu proizvodnju.

Megalomaniji tajkuna nema kraja

"U ovom kriminalu učestvuje stotine tajkuna i političara po gradovima i opštinama Hercegovine uz pomoć pojedinaca u institucijama HNK i Federacije BiH. Megalomaniji tajkuna i njihovih političkih mentora nema kraja. Kršenje svih zakonskih normi i propisa uzrokuju nevolje i probleme, direktno ugrožavajući živote i egzistenciju hiljada građana Mostara danas, a sutra i čitavog kantona. Ovo je samo početak!", kategorični su u izjavi.

Ovo je kompleksna situacija sa pravnim i političkim implikacijama.

Ako se nastavi sa postojećim pristupom, tj. uključivanjem nezakonitih JLS planova u kantonalni plan bez usklađenosti sa federalnim planom, postoji velika vjerovatnoća da će zainteresirane strane pokrenuti pravne sporove.Ovo bi moglo rezultirati, zaustavljanju svih procesa, dodatnim troškovima i neizvjesnosti za sve učesnike u procesu.

U slučajevima nezakonitih akata ili neprovođenja zakona, sudovi i javno tužiteljstvo imaju ulogu da štite javni interes i da obezbijede primjenu zakona.

Nekontrolirana izgradnja na lokacijama predviđenim planovima JLS može dovesti do ekološke štete, zagađenja i ugrožavanja zdravlja građana.

Građani zahtijevaju od nadležnih institucija da zaustave proces usvajanja nacrta dopuna prostornog plana HNK sve dok se ne uskladi sa svim zakonskim propisima i ne provede transparentna javna rasprava o cjelokupnom dokumentu, prvenstveno uključujući planove JLS. Građani moraju imati pravo na uvid u sve dokumente i mogućnost da sudjeluju u procesu izrade prostornog plana koji će direktno uticati na njihove živote i životnu sredinu.

"Pozivamo sve aktere uključene u proces izrade prostornog plana da postupaju u skladu sa zakonima i da štite javni interes iznad privatnih interesa", zaključili su.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti