REZULTATI PRIMJENE ZAKONA

Znate li koja 94 funkcionera u Sarajevu su sami podnijeli ostavke zbog sukoba interesa?

21.03.2024. 14:21 / Izvor: Fokus
ks

Foto: Fokus

Ured za borbu protiv korupcije do sada kaznio 330 političara zbog neprijavljanja imovine, a utvrdili su 126 falsifikatora diploma.

Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo predstavio je danas rezultate postignute u prvoj godini primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS odnosno od 1.januara od 31. decembra prošle godine.

Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije KS, govorio je o ishodima postupaka za utvrđivanje sukoba interesa nosilaca javnih funkcija, prijavama korupcije i dodjelom statusa zaštićenim prijaviteljima korupcije, te provedenim aktivnostima u oblasti jačanja integriteta javnih institucija.

Bez sankcija

"Situacija u kojima jedna osoba obnaša nekoliko funkcija koja ima veću koncentraciju moći je prošlost nakon primjene ovog zakona. Od 1. janaura su čak 94 osoba na javnim funkcijama podnijele ostavke nakon početka primjene ovog zakona. Svega ih je pet podnijelo ostavke tek nakon što je Ured utvrdio sukob interesa. Nosioci javnih funkcija sada obavljaju jedan javnih posao, a ne nekoliko, što direktno rezultira boljim uslugama za građane", kazao je Kafedžić.

Kako je naveo, Ured nije imao potrebe da izriče sankcije jer su nosioci javnih funkcija ispoštovali zakonske odredbe. Spriječeno je, kaže, na stotine novih imenovanja koji bi bili u poencijalnom sukobu interesa.

Kada je riječ o korupciji, Ured je u prošloj godini zaprimio više od 600 prijava. Najveći broj prijava, ističe, odnosi se na zloupotrebe u oblasti zapošljavanja, zatim zloupotrebe položaja i trošenje javnih sredstava. Izvještaji su, ističe, dijelom podneseni policiji i Tužilaštvu KS.

"Prvi put u Kantonu, ali i Federaciji BiH, imamo sedam zaštiećnih prijavitelja korupcije. Ove osobe su razotkrile ozbiljne slučajeve korupcije jer ih je Zakon štitio. Nadam se da će njihove prijave imati ozbiljni pravosudni epilog", kazao je Kafedžić.

Istaknuo je da je svih 218 institucija u KS usvojilo i Uredu dostavilo planove integriteta, a 181 ih je unaprijedilo te planove. U elektronski plan integriteta uneseno je više od 3.000 koruptivnih rizika.

"U KS imate oko 11.000 nosilaca javnih funkcija. Ne možete upravljati tim procesima, ako nemate savremeno razvijeni sistem. Nije isto biti nosilac javne funkcije u KS koji je podvrgnut rigoroznim konstrolama, i nosilac funkcije na području samo desetak kilometara vazdušne linije odavde, u HNK, gdje vlada mrak po tom pitanju. Važno je da se ovakvi sistemi uspostavljaju i na drugim nivoima vlasti", kazao je on.

Ističe da su do sada kaznili više od 330 političara zbog neprijavljanja imovine, da su utvrdili 126 osoba koje su falsifikovale diplome.

Dodali su da su podnijeli isto toliko priajve, da je bilo na desetine pravosndažno osuđenih lica po tom pitanju, zatim da su podnijeli na desetine prijava Tužilaštvu po raznim pitanjima.

Registar ugovora o djelu

On je najavio i jedan od najozbiljnijih registara, a to je registar o ugovorima o djelu gdje je milioni KM javnog novca, pokazuje praksa, netransparentno troše.

Predstavnicima medija obratili su se i Julian Reilly, britanski ambasador u Bosni Hercegovini, zatim Deborah Mennuti, zamjenica šefa misije u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Darja Softić Kadenić, ministrica pravde i uprave KS.

Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država pružaju podršku jačanju kapaciteta Ureda u primjeni Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

"Došlo je do značajnih rezultata u područjima koje Zakon obuhvata. Ovo je važan signal predanosti Vlade KS u borbi protiv korupcije. Ured je imao centralnu ulogu u uspješnom provođenju antikoruptivnih inicijativa. Zakon je postavio presedan za druga područja u izgradnji društva bez korupcije. Bez sumnje novi izazovi će se javiti u predstojećem periodu, ali siguran sam da će Ured pokazati sprmenost. Moramo prepoznati potrebu za svakim oprezom, štaviše posebno u svjetlu predstojećih izbora. Vlada UK će nastaviti da podržava aktivnosti koje predvodi Ured za borbu protiv korupcije", rekao je britanski ambasador.

Menutti je kazala da je krucijalno za BiH da se poboljšaju napori u borbi protiv korupcije.

"Ured zaslužuje pohvale za ovaj uspjeh. Polako ali sigurno se postavlja model za suzbijanje korupcije. Posebno u oblasti suzbijanja sukoba interesa. Vidimo i da građani podržavaju promjene i žele da vide više aktivnosti. Nadamo se da će aktivnosti Ureda inspirisati i druge nivoe", kazala je Mennuti.

U nastavku pročitajte imena svih 94 funkcionera koji su podnijeli ostavke u Kantonu Sarajevo

1. Muamer Kosovac, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo, 10.10.2022. godine – razriješen sa funkcije,  

2. Tea Kulenović, vijećnica u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora u Kantonalnom stambenom fondu Kantona Sarajevo, 30.12.2022. godine – razriješena sa funkcije, 

3. Sulejman Haljevac, vijećnik u Općinskom vijeću Centar, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU Zavod Pazarić, 05.01.2023. godine – razriješen sa funkcije,  

4. Amir Hadžić, člana Nadzornog odbora u JU "Muzej Sarajeva", podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU "MES-Međunarodni teatarski festivalScena MESS", 27.02.2023. godine – razriješen sa funkcije,  

5. Mirsada Muminović, članica Nadzornog odbora JU "Narodno pozorište Sarajevo", podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora JU „Narodno pozorište“ Sarajevo, 18.05.2023. godine – razriješena sa funkcije,  

6. Mersida Bučan, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora u JU "Kamerni teatar 55", 06.01.2023. godine imenovana povukla ostavku jer su otklonjene smetnje za obavljanje javne funkcije članice navedenog odbora,  

7. Minela Fatić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, 11.01.2023. godine – razriješena sa funkcije,  

8. Fahrudin Strojil, podnio ostavku na javnu funkciju člana Nadzornog odbora ispred ustanove u JU "Sarajevska Filharmonija", 13.01.2023. godine – razriješen sa funkcije,  

9. Selmir Hadžić, predsjednik Udruženja, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Sarajevo i sa javne funkcije supervizora, 16.01.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci, 

10. Lejla Hasanbegović, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU "MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS", 13.01.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

11. Mirsada Škrijelj, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora u Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, 12.01.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

12. Amina Ćenanović Sadiković, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Nadzornog odbora JU "Collegium artisticum", 18.01.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

13. Zarfa Berković, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU "Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo", 13.01.2023. godine – razriješena sa funkcije,  

14. Salko Polimac, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja", 26.01.2023. godine – razriješen sa funkcije,  

15. Hidajet Porić, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Upravnog odbora JU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja", 26.01.2023. godine – razriješen sa funkcije,  

16. Aida Hajrić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU OŠ Umihana Čuvidina, 24.01.2023. godine – razriješena sa funkcije,  

17. Aida Ožegović, vijećnica u Općinskom vijeću, podnijela ostavku na javnu funkciju direktorice JU OŠ Grbavica II (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa), 30.01.2023. godine – razriješena sa funkcije,  

18. Aleksandar Seksan, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU "Narodno pozorište Sarajevo", 07.02.2023. godine – razriješen sa funkcije, 

19. Amer Mudželet, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora  JU "Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn" Sarajevo, 08.02.2023. godine – razriješen sa funkcije,  

20. Belma Kapo, podnijela ostavku na javnu funkciju vijećnice u Općinskom vijeću 18.01.2023. godine i na javnu funkciju članice Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnijela ostavku 24.03.2023. godine – razriješena sa funkcija, 

21. Amila Taljanović, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU "Biblioteka Sarajeva", 24.02.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

22. Igor Radovanović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU "Biblioteka Sarajeva" ili na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa" Sarajevo. 03.03.2023. godine razriješen sa funkcije člana Upravnog odbora JU "Biblioteka Sarajeva" i sa funkcije predsjednika Nadzornog odbora JU "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa" Sarajevo", 

23. Maja Anzulović, podnijela ostavku na javnu funkciju potpredsjednice Komisije za poboljšanje statusa građana treće životne dobi u Općinskom vijeću Općine Centar, 20.03.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

24. Ermin Panjeta, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj u Gradu Sarajevo, 31.05.2023. godine – razriješen sa funkcije, 

25. Zumreta Jeina, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Nadzornog odbora JU "Djeca Sarajeva", 12.10.2023. godine – razriješena sa funkcija i predsjednice Skupštine Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"– zatražena informacija o postupanju po ostavci, 

26. Selma Dalipagić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Upravnog odbora JU Narodno pozorište, 10.02.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

27. Jasmina Fazlić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak", 22.03.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

28. Zlatan Velić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za statut i propise u Općini Centar, 23.03.2023. godine – razriješen sa funkcije, 

29. Sena Bandić, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Školskog odbora JU Srednja medicinska škola, 21.03.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

30. Edin Mujkanović, podnio ostavku na javne funkcije supervizora, predsjednika Školskog odbora JU Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj "Mjedenica" i predsjednika Školskog odbora u JU "Fatima Gunić", 23.03.2023. godine – razriješen sa funkcije, 

31. Almir Kardaš, podnio ostavku na javnu funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Hadžići, 29.03.2023. godine – razriješen sa funkcije, 

32. Fikreta Nazifović, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Školskog odbora JU OŠ "Zahid Baručija", 04.04.2023. godine – razriješena sa funkcije, 

33. Kenan Magoda, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, podnio ostavku na funkciju predsjedavajućeg Upravnog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, 07.04.2023. godine  – zatražena informacija o postupanju po ostavci, 

34. Abel Baltić, direktor JU "Dom zdravlja" Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju vijećnika u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo, 10.03.2023. godine (nakon dostavljene odluke o postojanju sukoba interesa i poziva na ostavku) – razriješen sa funkcije,

35. Maja Delić, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Grbavica I", 14.03.2023. godine (prije dostavljene odluke o postojanju sukoba interesa i poziva na ostavku) – razrješena sa funkcije,

36. Lejla Khattab, direktorica Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, podnijela ostavku na funkciju vijećnice u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, 14.04.2023. godine (nakon dostavljene odluke o postojanju sukoba interesa i poziva na ostavku) razriješena sa funkcije,

37. Zlatko Mijatović, ministar privrede Kantona Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Nadzornog odbora u KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, 28.03.2023. godine – razriješen sa funkcije,

38. Jasmin Terović, direktor KJKP "Tržnice pijace" d.o.o. Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za poslovne prostore u Općini Centar Sarajevo, 18.04.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – razriješen sa funkcije,

39. Samir Fazlić, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za društvene djelatnosti u Gradu Sarajevo, 16.04.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – razriješen sa funkcije,

40. Hamdija Hasanović, vijećnik u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Nadzornog odbora JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo, 17.03.2023. godine (nakon dostavljene odluke o postojanju sukoba interesa i poziva na ostavku) – razriješen sa funkcije,

41. Faris Šehović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za okoliš i turizam u Gradskom vijeću Grada Sarajeva,  07.02.2023. godine (prije dostavljanja obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – razrješen sa funkcije,

42. Maida Gabela, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Komisije za jednakopravnost spolova Grada Sarajevo, 28.04.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – razriješena sa funkcije,

43. Ibrahim Muharemović, podnio ostavku na javnu funkciju člana/predsjednika Školskog odbora JU OŠ “Saburina“, 05.05.2023. godine – razriješena sa funkcije,

44. Asmir Merdžanović, član Komisije za sigurnost u Skupštini Kantona Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za pitanja mladih u Gradu Sarajevo, u izjašnjenju navodi da je dao ostavku odmah nakon imenovanja za člana u Komisiju Skupštine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa) – razriješen sa funkcije, 

45. Amra Zulfikarpašić, vijećnica u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednice Upravnog odbora JU "Colegium artisticum" Sarajevo, 04.05.2023. godine – razriješena sa funkcije,

46. Suada Pašić, članica Komisije za boračka pitanja u Općini Centar, podnijela ostavku na javnu funkciju članice Komisije za boračka pitanja u Skupštini Kantona Sarajevo, 15.05.2023. godine (nakon dostavljene obavijesti o pokrenutom postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa)  – razriješena sa funkcije,

47. Zlatan Spahalić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Upravnog odbora JU "Sarajevski ratni teatar – SARTR", 19.05.2023. godine – razriješen sa funkcije,

48. Emir Dedović, ministar finansija Kantona Sarajevo podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Skupštine JP "Lokom" d.o.o., 08.05.2023. godine – razriješen sa funkcije 

49. Almina Aljović, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora u JU Četvrta gimnazija, 01.06.2023. godine – razrješena sa funkcije,

50. Zijo Čatić, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, 31.08.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

51. Aldin Devedžija, podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU "Osnovna škola Aneks", 13.07.2023. godine – razrješen sa funkcije,

52. Ćamil Cvrk, podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora u JU SŠC Vogošća, 04.09.2023. godine – razrješen sa funkcije,

53. Mirsad Cvrk, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora u JU Gimnazija Obala, 04.09.2023. godine – razrješen sa funkcije,

54. Jelena Samardžić, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Komisije za spomenike u Gradskom vijeću, 09.08.2023. godine – razrješena sa funkcije,

55. Danijela Zuletović, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU "Šesta osnovna škola", 14.09.2023. godine – razrješena sa funkcije,

56. Maid Delić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za drugostepeno upravno rješavanje u Gradskom vijeću, 27.09.2023. godine – razrješen sa funkcije,

57. Jasmin Šljivo, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za Ljudska prava  u Gradskom vijeću Grada Sarajevo, 27.09.2023. godine – razrješen sa funkcije,

58. Muhamed Čović, podnio ostavku na javnu funkciju na mjesto člana Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo, 09.09.2023. godine – razrješen sa funkcije,

59. Alisa Konaković, podnijela ostavku na javnu funkciju na mjesto člana Drugostepene stručne komisije Općine Vogošća, 13.09.2023. godine – razrješena sa funkcije,

60. Maja Alić podnijela ostavku na javnu funkciju člana Drugostepene stručne komisije, 19.09.2023. godine – razrješena sa funkcije,

61. Faruk Muharemović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za imovinskopravna pitanja i stambene poslove općine Ilidža, 07.09.2023. godine – razrješen sa funkcije,

62. Kenan Hadžović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za stanove kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo, 25.09.2023. godine – razrješen sa funkcije,

63. Avdo Hodžić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za pitanje boraca i žrtava rata u Općini Stari Grad Sarajevo, 25.09.2023. godine – razriješen sa funkcije,

64. Mirza Ramić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU OŠ "Grbavica II", 11.08.2023. godine – razrješen sa funkcije,

65. Neira Bešlija, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Komisije za javna priznanja i obilježavanja historijskih događaja i ličnosti i zaštitu kulturnog i prirodnog nasljeđa u općini Ilijaš, 17.08.2023. godine – razriješena sa funkcije,

66. Samra Mlinar Mandić, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednika Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama u Općinskom vijeću Centar Sarajevo, 27.04.2023. godine – razriješena sa funkcije,

67. Halil Subašić, podnio ostavke na javne funkcije: predsjednik Upravnog odbora JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i predsjednika Upravnog odbora  Sarajevski ratni teatar "SARTR" Sarajevo, 08.09.2023. godine – razrješen sa funkcija,

68. Emina Alić podnijela ostavku na javnu funkciju predsjednika Školskog odbora JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća, 20.09.2023. godine – razrješena sa funkcije,

69. Ajdin Džomba podnio ostavku na javnu funkciju člana u Komisiji za pitanja mladih u općini Novo Sarajevo, 20.09.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

70. Majlinda Daši podnijela ostavku na javnu funkciju člana Komisije za fizičku kulturu i sport u Općini Stari Grad, 21.09.2023. godine – razriješena sa funkcije,

71. Irfan Đaltur,  podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora u JU „Peta osnovna škola“ Ilidža, 25.09.2023. godine – razriješena sa funkcije,

72. Almir Softić podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbor za lokalni biznis i turizam u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, 25.09.2023. godine – razriješen sa funkcije,

73. Aida Koluder – Agić, podnijela ostavku na javnu funkciju predsjedavajuće u Odboru za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta u Gradu Sarajevo, 27.09.2023. godine – razrješena sa funkcije,

74. Adis Omerović podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU "Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo", 28.09.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

75. Adisa Divoš podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU "Srednja škola metalskih zanimanja", 28.09.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

76. Selma Pušina podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU Osnovna škola "Stari Ilijaš", 28.09.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

77. Lana Lončarević podnijela ostavku na javnu funkciju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i kulturno-historijsko nasljeđe u Općini Stari Grad Sarajevo, 03.10.2023. godine – razriješena sa funkcije,

78. Naim Salkić podnio ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora u JU "Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn", 04.10.2023. godine – razrješen sa funkcije,

79. Radivoj Jadrić, podnio ostavku na javnu funkciju predsjednika Upravnog odbora JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, 04.10.2023. godine – razrješen sa funkcije,

80. Adem Alić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Skupštine JKP "Vodostan" d.o.o., 04.10.2023. godine – razriješen sa funkcije, 

81. Mirza Kudić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisija za budžet i finansije Općina Centar, 05.10.2023. godine – razrješen sa funkcije,

82. Mirza Memišević, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za društvene djelatnosti Grada Sarajeva, 11.10.2023. godine – razrješen sa funkcije,

83. Sanela Nuhanović, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Odbora za društvene djelatnosti Grada Sarajeva, 11.10.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

84. Merima Imamović podnijela ostavku na javnu funkciju Predsjednika Školskog odbora u JU "Osma osnovna škola Amer Ćanović", 13.10.2023. godine – razrješena sa funkcije, 

85. Edin Spahić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za zaštitu kulturnohistorijskog naslijeđa u Skupštini Kantona Sarajevo, 13.10.2023. godine – razrješen sa funkcije,

86. Aldijana Kulin, podnijela ostavku na javnu funkciju člana u Komisiji za fizičku kulturu i sport u Općinskom vijeću Općine Stari Grad Sarajevo, 18.10.2023. godine – razrješena sa funkcije,

87. Kenan Mamić, podnio ostavku na javnu funkciju Predsjednika Komisije za drugostepeno upravno rješavanje u Gradskom vijeću Grada Sarajeva i člana Drugostepene žalbene komisije za 2023. godinu u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, 01.11.2023. godine – razrješen sa funkcije 

88. Mustafa Šehić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za društvene djelatnosti i saradnju sa vjerskim zajednicama u Općini Hadžići, 31.10.2023. godine – razrješen sa funkcije,

89. Salih Išerić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, 31.10.2023. godine – razrješen sa funkcije,

90. Merima Merdan, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Komisije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa u Skupštini Kantona Sarajevo, 08.11.2023. godine, zatražena informacija o postupanju po ostavci,

91. Adnan Hidić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Odbora za informatiku i telematiku u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, 10.11.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

92. Miodrag Jusić, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za stanove kojim raspolaže općina Stari Grad Sarajevo, 14.11.2023. godine – razrješen sa funkcije,

93. Amela Smajić Džaferagić, podnijela ostavku na javnu funkciju člana Školskog odbora JU "Srednje škole za saobraćaj i komunikacije", 26.11.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci,

94. Damir Beglerović, podnio ostavku na javnu funkciju člana Komisije za propise i statut u Općinskom vijeću Stari Grad, 29.12.2023. godine – zatražena informacija o postupanju po ostavci.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti