(izmjena aukcije) Nabavka auto guma

Datum objave: 15.03.2021. 11:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1009-7-1-4-8-5/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1009-7-1-4-3-4/21
Datum objave obavještenja 5.3.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE
SRPSKE
IDB/JIB 4400352060006
Kontakt osoba Kristina Sikman
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 338-428
Faks (051) 338-865
Elektronska pošta k.sikman@mps.vladars.net
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
22.3.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 22.3.2021. 13:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka-sjedište Ugovornog organa
Datum i vrijeme 22.3.2021. 13:30Odjeljak V ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE dodaje se i glasi:
Budući da je 12.03.2021. godine od strane „Naftaco“ d.o.o Banjaluka izjavljena žalba broj 12.02.1-059-611/21, a
15.03.2021. godine žalba broj 12.02.1-059-612/21 od strane „Euro Dam-Jas“ d.o.o Lukavac na tendersku
dokumentaciju pomenute nabavke.
S tim u vezi se postupak javnog otvaranja ponuda odgađa, sve dok se ne završi postupak rješavanja po žalbama.


 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1009-7-1-4-8-5/21
PODIJELI: