Regulacioni plan Buća Potok: Nove zgrade i povećanje stanovnika za 1150

05.02.2014. 10:02 / Izvor: eKapija.ba
Regulacioni plan Buća Potok: Nove zgrade i povećanje stanovnika za 1150

Prema novom regulacionom planu za naselje Buća Potok II, koje je Grad Sarajevo usvojio krajem prošle godine, na ovom području je planirana izgradnja više stambeno- poslovnih jedinica čime bi se povećao broj stanovnika za 1150.

Prema novom regulacionom planu za naselje Buća Potok II, koje je Grad Sarajevo usvojio krajem prošle godine, na ovom području je planirana izgradnja više stambeno- poslovnih jedinica čime bi se povećao broj stanovnika za 1150.

Planom su prije svega preispitane prostorne mogućnosti područja za zadržavanje postojećeg građevinskog fonda, interpolaciju sadržaja društvene infrastrukture, novu izgradnju, imajući u vidu uslove stabilnosti terena, kvalitetnije saobraćajno rješenje, te opremanje područja komunalnom infrastrukturom.

Legalizacija

Ono o čemu su najviše trebali voditi računa pri izradi novog regulacionog plana za ovo naselje je stvaranje uslova za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, sanaciju nestabilnog terena, uređenju zelenih površina i sadnji, zamjeni postojećeg građevinskog fonda za objekte koji su dotrajali i u lošem stanju, izgradnji kolektivnih stambenih objekata, kao i objekata društvene infrastrukture, te formiranju saobraćajne mreže. 

Tako da su formirane nove parcele za individualnu stambenu izgradnju u sjeverozapadnom dijelu obuhvata, također je i planirana interpolacija novih objekta u već postojeću strukturu naselja, gdje su dozvoljavale prostorne mogućnosti.

U jugoistočnom dijelu Buća Potoka II planirana je izgradnja stambenih objekata, kao i izgradnja zamjenskih objekata za devastirane dotrajale objekte, te izmještanje jedne trafo stanice zbog izgradnje servisne saobraćajnice za naselje. Prosječna spratnost novoplaniranih induvidualnih objekata iznosi S+P+1 (maksimalna S+P+2).

VI transverzala

Sa zapadne strane VI transverzale, u cilju postizanja jedinstvenog urbanističkog rješenja uz transferzalu, data je mogućnost objedinjavanja građevinskih parcela za izgradnju objekata kolektivnog stanovanja i objekata društvene infrastrukture, ali uz uslov izrade jednog ili više urbanističkih rješenja na nivou Urbanističkog projekta.

Pored toga izgradnja kolektivne stambene izgradnje planirana je uz IV transverzalu (sedam stambenih objekata, od koga su dva stambeno- poslovna). Predviđeno je rušenje četiri objekta kolektivnog stanovanja (barake, spratnosti prizemlje koje su dotrajale i devastirane ukupne BGP 1428 m2), te na njihovam mjestu izgradnja zamjenskih objekata kolektivnog stanovanja.

Spratnost planiranih objekata kolektivnog stanovanja je S+P+4 do S+P+6+M, sa ukupnom BGP 29 726 m2.

Osnovna škola

Značajno je da je u centralnom dijelu naselja planirana izgradnja osnovne škole. U tu školu moglo bi ići ukupno 1247 djece, a njena veličina bi bila od 14-16 učionica sa svim ostalim potrebnim prostorijama i kabinetima. Tlocrtna površina osnovne škole je 1460m2, odnosno ukupna površina školskog terena (pripradajućeg dvorišta sa svim potrebnim elementima) iznosi cca7000 m2. Minimalni normativ za dimenzioniranje škola određuje se na osnovu građevinske, odnosno korisne površine škole po djetetu (zatvoreni i otvoreni prostori) i to 12 m2 (optimalno 15m2). S obzirom na postojeću relativno veliku izgrađenost prostorne cjeline, bilo je teško naći slobodan prostor za lociranje škole. Spratnost planiranog objekata škole je S+ P+1.

Ipak na terenima koji su definisani kao izrazito nepovoljni za građenje objekata, nije predviđena gradnja objekata ni novih saobraćajnica, već je predviđena sadnja odgovarajućeg drveća u cilju sanacije terena. 

Osnovne svakodnevne potrebe stanovništva će se zadovoljavati u centru mjesne zajednice u centralnom dijelu lokaliteta u sklopu stambeno-poslovnih objekata (trgovina, ugostiteljstvo, uslužno zanatstvo, zdravstvo, te dječija zaštita).

Osim usvajanja Regulacionog plana Buća Potok, u posljednja dva mjeseca, Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Odluku o pristupanju izradi RP TMZ-Feroelektro, te odluke o pristupanju izradi RP Rajlovac III, RP RTV i RP Alipašin Most I, kao i Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP RTC u Halilovićima.

A.Šulović

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije