Konkretna rješenja i zadovoljstvo učesnika obilježili "Edapediju 2010"

29.10.2010. 17:16 / Izvor: eKapija.ba
Konkretna rješenja i zadovoljstvo učesnika obilježili 'Edapediju 2010'

Razvojna agencija Eda iz Banjaluke organizovala je godišnje savjetovanje lokalnih lidera "Edapedija 2010" koje je održano u periodu od 21. do 23. oktobra 2010. u Tesliću. Na savjetovanju je učestvovalo više od 80 načelnika opština, gradonačelnika, predsjednika opštinskih skupština/vijeća, eminentnih praktičara i stručnjaka za lokalnu upravu iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, među kojima su: prof. dr Žarko Primorac, ekonomski analitičar i regionalni predsjednik konsultantske kuće Deloitte; Davor Žmegač, potpredsjednik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i gradonačelnik Kutine; Saša Paunović, predsjednik Stalne konferencije gradova i opština Srbije i predsjednik opštine Paraćin; Saša Šćekić, predstavnik Zajednica opština Crne Gore, Dragoljub Davidović, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske i gradonačelnik Banjaluke; Husejin Smajlović, predsjednik Saveza općina i gradova Federacije BiH i načelnik opštine Zenica; Marina Dimova, menadžerka UNDP‐ovog projekta Integrisano planiranje lokalnog razvoja i drugi.

Najvažnije teme ovogodišnjeg savjetovanja bile su:

 • Kako povećati izvorne prihode opština i gradova i
 • Kako harmonizovati odnose između načelnika opština i opštinskih skupština/vijeća.

Pošto je savjetovanje koncipirano u skladu sa misijom Edapedije – "omogućiti i olakšati lokalnim liderima u BiH i na području zapadnog Balkana da ostvaruju natprosječne rezultate u upravljanju opštinama i gradovima, prvenstveno kroz međusobne interakcije i razmjenu iskustva", učesnici su iznijeli veliki broj svojih iskustava i razmišljanja koja su poslije moderiranih panel rasprava konkretizovana i ponuđena kao rješenja za aktuelne probleme sa kojima se suočavaju načelnici opština i gradonačelnici u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

(Ilustracija odnosa načelnika i skupštine)

U cilju povećanja izvornih prihoda opština i gradova, učesnici su predložili sljedeće:

 • Prenijeti na jedinice lokalne samouprave nadležnosti administriranja/prikupljanja poreza koji predstavljaju njihove izvorne prihode (porez na imovinu), u skladu sa dobrim iskustvima u primjeni takvog rješenja u Srbiji;
 • Obezbijediti odgovarajaće učešće jedinica lokalne samouprave u raspodjeli poreza na dobit, koristeći kao argument činjenicu da one ulažu velika sredstva u stvaranje poslovne infrastrukture i podsticajnog poslovnog ambijenta. Alternativa je povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u raspodjeli poreza na dohodak;
 • Maksimalno iskoristiti prostor za povećanje neporeskih prihoda, ažuriranjem odgovarajućih baza podataka, korištenjem GIS (geografski informacioni sistem) alata, osposobljavanjem osoblja za korektnu i punu naplatu naknada, efikasnijim upravljanjem javnim površinama, realnijim cijenama komunalnih usluga, regulacijom i naplatom optičke infrastrukture, omogućavanjem jedinicama lokalne samouprave da pokreću komercijalne projekte iz kojih mogu naplaćivati prihode (npr. minielektrane) rješavajući time ključne životne probleme u lokalnoj zajednici;
 • Povećati učešće jedinica lokalne samouprave u prihodima od koncesija i znatno više koristiti nove modalitete finansiranja kapitalnih projekata, kao što je javno‐privatno partnerstvo;
 • Opštine treba da dobiju nadležnost za definisanje poreske osnovice, poreske stope, te za administriranje i kontrolu određenih poreza (npr. u Hrvatskoj je porez na korištenje zemljišta u nadležnosti jedinica lokalne samouprave);
 • Ispitati mogućnosti uvođenja tzv. egalizacionog fonda radi obezbjeđivanja podrške opštinama koje imaju objektivna ograničenja u razvoju, sa jasnim kriterijumima koje korisnici moraju zadovoljiti, slično rješenju koje je primijenjeno u Crnoj Gori;
 • Preispitati i unaprijediti zakonska rješenja koja direktno ili indirektno utiču na efektivnost opština u prikupljanju i povećanju izvornih prihoda: propisi koji se odnose na građevinsko zemljište, javno privatno partnerstvo, stvarna prava, status komunalnih preduzeća, prenos nadležnosti na opštine (koji ne prati prenos finansijskih sredstava), upotrebu pripadajućih naknada (neke naknade ostaju neiskorištene zbog zakonski određene namjene koja se ne može realizovati) itd.;
 • Insistirati na promjeni dinamike izbora u BiH (izmjeni izbornog zakona), tako da se uspostavi praksa redovnih izbora svake četiri godine, umjesto sadašnje prakse organizovanja izbora svake dvije godine, čime se praktično onemogućuju ozbiljnije reforme i stabilniji napredak.
 • (Ilustracija odnosa prema građanima)

  U cilju harmonizacije odnosa između načelnika opština i opštinskih skupština/vijeća, učesnici "Edapedije 2010." su predložili sljedeće:

 • da se postojeći "prag" glasova odbornika/vijećnika u skupštini/vijeću potrebnih za donošenje odluke o opozivu načelnika (50% + 1 glas) poveća na 2/3;
 • da se u postupku pokretanja inicijative za opoziv načelnika treba prikupiti značajniji broj potpisa glasača (50% + 1 glas od broja glasova kojim je izabran načelnik);
 • da u slučaju da građani na referendumu za opoziv načelnika „izglasaju povjerenje načelniku“,odbornicima/vijećnicima koji su glasali za odluku o raspisivanju referenduma za opoziv načelnika prestaje mandat, a da njihova mjesta popunjavaju odbornici/vijećnici sa liste istih političkih partija iz kojih su odbornici/vijećnici kojim je prestao mandat, jer bi zadržavanje istog stanja nakon referenduma značilo dalju blokadu rada opštinskih vlasti;
 • da u slučaju blokade rada opštinskih vlasti zbog „sukoba“ načelnik – skupština/vijeće, za vrijeme dok ne ostvaruju svoje funkcije, ne budu ni plaćeni,
 • da su i načelnik i skupština/vijeće zajedno odgovorni građanima za ostvarivanje funkcije opštinske vlasti i da građane ne zanima ko je kriv za „sukobe“ u odnosu načelnik – skupština/vijeće, koji su uvijek na štetu građana, te da moraju zajedno raditi međusobno se uvažavajući i odgovorno izvršavajući svoje nadležnosti.
 • S obzirom na to da je riječ o rješenjima do kojih se došlo zajedničkim radom više od 80 načelnika opština, gradonačelnika, predsjednika opštinskih skupština/vijeća, eksperata i praktičara u oblasti lokalne samouprave sa područja zapadnog Balkana, kao i s obzirom na pozitivne reakcije predstavnika Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i predstavnika Saveza opština i gradova Republike Srpske i Federacije BiH, očekuje se da će ova rješenja biti uvrštena u novi zakon o lokalnoj samoupravi koji bi trebalo da bude pripremljen tokom sljedeće godine.

  *Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

  Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

  NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

  Kapital