Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine inv. fonda

16.11.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine inv. fonda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114, 16.11.2020.

 

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17) i člana 153. stav 9. i člana 154. stav 3. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15 i 94/19), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 5.11.2020. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA I OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU ILI AKCIJI INVESTICIONOG FONDA

 

Član 1.

U članu 3. Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili akciji investicionog fonda (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/18) poslije stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju otvorenih investicionih fondova nastalih u postupku preoblikovanja zatvorenih investicionih fondova u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), imovina koja je prenesena iz zatvorenih investicionih fondova, a ne zadovoljava kriterije ograničenja ulaganja propisane Zakonom, uključuje se u ukupnu imovinu otvorenog investicionog fonda pri utvrđivanju osnovice za obračun naknade društvu za upravljanje.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-XXXVI-563/20 

5. novembra 2020. godine 

Banjaluka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS, 

Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.