Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu držanja i nošenja oružja

04.02.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu držanja i nošenja oružja

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu držanja i nošenja oružja i municije, vrstama naoružanja i municije, opreme i posebne opreme policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

 

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/21, 4.2.2021.

 

Na osnovu čl. 21. stav (5) tačka a) i 23. stav (3) tačka d) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19, 31/19 i 39/20) i čl. 127. stav (1) tačka b), a u vezi sa čl. 6. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18, 26/19 i 39/20), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU DRŽANJA I NOŠENJA ORUŽJA I MUNICIJE, VRSTAMA NAORUŽANJA I MUNICIJE, OPREME I POSEBNE OPREME POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO


 

Član 1.
(Izmjena člana 1.)
 

U Pravilniku o načinu držanja i nošenja oružja i municije, vrstama naoružanja i municije, opreme i posebne opreme policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 2/20) u članu 1. riječi: "("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19)" zamjenjuju se riječima: "("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18, 26/19, i 39/20)".
 

Član 2.
(Dopuna člana 2.)
 

U članu 2. stav (1), iza tačke k) dodaje se nova tačka l) koja glasi: "mini video kamera je uređaj za snimanje audio i video materijala namijenjen za evidentiranje toka događaja prilikom obavljanja poslova i izdataka policijskih službenika na terenu, a koji je putem odgovarajućeg držača pričvršćen na prednji dio uniforme policijskog službenika ili koji je na odgovarajućem mjestu ugrađen na službenom motornom vozilu".
 

Član 3.
(Dopuna člana 31.)
 

U članu 31. stav (2), iza tačke oo) dodaje se nova tačka pp) koja glasi: "mini video kamera".
 

Član 4.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".


 

Broj 01-04-273/21
25. januara 2021. godine


Ministar
Admir Katica, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.