Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Industrijske zone UNIS Vogošća

11.03.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Industrijske zone UNIS Vogošća

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Industrijske zone UNIS Vogošća

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/21 (11.3.2021.)

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Prečišćeni tekst, 14/15 i 9/20) i člana 8. stav 3 alineja 3. Zakona o principima lokalne samouprave, ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj 25.02.2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU INDUSTRIJSKE ZONE "UNIS" VOGOŠĆA

 

Član 1.
 

U Odluci o osnivanju Industrijske zone "UNIS" Vogošća, ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/18), član 3. mijenja se i glasi:

Obuhvat počinje od mosta na rijeci Vogošći (obuhvata ga) i nastavlja na istok obalom rijeke Vogošće do k.č.br.1965 gdje dalje ide granicom između parcela označenih kao k.č. br. 1965, 1963, 1962/1, 1962/16, 1962/11, 1962/7, 1962/10, 1962/9, 1962/3, 1962/4, 1962/2, 1962/13 i puta označenog kao k.č.br. 1961. Dalje granica obuhvata ide u pravcu sjevera između parcela označenih kao k.č.br. 1962/13, 1962/2, 1962/12, 1962/6, 1982, 1983/1, 1983/2, 1988, 1989, 1990, 1991/1, 1992/1, 1992/2, 1993/1, 1981/5, i 1994/1 i puta označenog kao k.čbr. 2415/1. Dalje presjeca rijeku Vogošću i ide u pravcu sjeveroistoka do granice parcela označenih kao k.č.br. 2376/1 (rijeka Vogošća) 2000/2, 2000/18, 1888/2, 1890, 2413 do tromeđe parcela 2413, 1883/2 i 1891. Od navedene tačke granica obuhvata se kreće u pravcu jugozapada do granice sa parcelama k.č.br. 1883/2, 1887/1, 1886/3, 1886/4, 1886/2 do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 1885, 1891 i 1886/2. Od navedene tačke granica obuhvata se kreće u pravcu istoka desnom obalom regulisanog korita rijeke Vogošća do magistralnog puta M18 Sarajevo-Tuzla. Od navedene tačke granica obuhvata se kreće u pravcu jugoistoka lijevom stranom magistralnog puta M18 Sarajevo-Tuzla do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2410/1, 1717/1 i 1728. Od navedene tačke granica obuhvata se kreće u pravcu juga između k.č. br. 1717/1, 1710/1, 1710/3, 1710/2, 1722 i puta označenog kao k.č. br. 1728 do tromeđe k.č. br. 1722, 1728 K.O. Vogošća i 1048 K.O. Uglješići. Sve gore pobrojane parcele se nalaze u katastarskoj općini Vogošća osim zadnje označene kao 1048 koja je u K.O. Uglješići. Od tromeđe granica se kreće u pravcu zapada između puteva označenih kao k.č. br. 1728 i dijela 1735 K.O. Vogošća (obuhvata ih) i k.č. br. 1048, 198, 197, 199, 200/2, 200/1, 201, 202, 203, 203/3 i 207 K.O. Uglješići, gdje se lomi u pravcu sjeverozapada i ide granicom između k.č. br. 1734 i 1736, 1738 gdje dolazi na tromeđu parcela označenih kao k.č. br. 1738, 1739 i 1734. Granica obuhvata se dalje pruža u pravcu zapada presjecajući k.č. br. 1739, 1740 2378/1 a dalje nastavlja južnom granicom parcele označene kao k.č. br. 1918/2 obuhvatajući je i nastavlja dalje na zapad po granici parcela označenih kao k.č. br. 1928/1, 2415/1, 1960/3 i k.č. br. 1956/1, 1958 K.O. Vogošća gdje dolazi do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1958, 1960/3 K.O. Vogošća i k.č. br. 74 K.O. Uglješići. Dalje se granica obuhvata kreće u pravcu sjevera do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1960/3, 1961 K.O. Vogošća i k.č. br. 71/2 K.O. Uglješići. Od tromeđe granica obuhvata ide u pravcu zapada južnom granicom puta označenog kao k.č. br. 1961 K.O. Vogošća obuhvatajući ga i k.č. br. 71/2, 70, 68, 69/1, 67, 66/1, 66/2, 65/2, 65/1, 63/2, 63/1, 62/1, 62/2, 62/6, 59, 60, 103, 104/2, 126/1 i 57 K.O. Uglješići do mjesta gdje je opis granica obuhvata počeo. Sve zemljišne parcele koje su u obuhvatu industrijske zone "Unis" Vogošća se nalaze u K.O. Vogošća.
 

Član 2.
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-262/21
25. februara 2021. godine
Vogošća


Predsjedavajući
Općinskog vijeća Vogošća
Avdo Gljiva, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.