Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu raspodjele javnih prihoda u FBiH

23.09.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
javni prihodi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH broj 76/22 (23.9.2022.)

 

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22) federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi 

 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

 

 

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20 -isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22 i 57/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "MF Banka a.d. Banja Luka", a broj računa: "338-000-2211423-047" zamjenjuje se brojem: "572-496-0000056-066". 

 

Pod rednim brojem 38. Pale-Prača, naziv banke "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "102-007-0000018-886" zamjenjuje se brojem: "101-1400078109-024". 

 

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa: "102-050-0000064-018" zamjenjuje se brojem: "140-102-1110000-860". 

 

Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "Privredna banka Sarajevo d.d." zamjenjuje se nazivom: " ASA Banka d.d.", a broj računa: "101-140-0073252-719" zamjenjuje se brojem: "134-620-1008266-897". 

 

Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: " UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d.", a broj računa: "338-000-2210030-709" zamjenjuje se brojem: "134-481-1008243-153". 

 

3. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Unsko-sanski kanton, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: " Sparkasse Bank d.d.", a broj računa: "102-022-0000055-884" zamjenjuje se brojem: "199-457-0003046-031". 

 

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

 

Broj 05-02-2-4155/20-9

Septembra 2022. godine

Sarajevo

 

 

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.