Izmjene Pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju

09.11.2022. 14:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
osiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju

Službene novine Federacije BiH, broj 89/22, (9.11.2022.)

Na osnovu člana 63. stav (2), čl. 130. i 144. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/17 i 103/21), člana 61. Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju ("Službene novine Federacije BiH", br. 57/20 i 103/21), člana 13. stav (1) Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici održanoj 11.10.2022. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATISTIČKIM STANDARDIMA I OBLICIMA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA U OSIGURANJU 


 

Član 1. 
 

U Pravilniku o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 95/19 i 88/20) u članu 3. u stavu (1) iza riječi "1-G-F" riječ "i" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom ", ", a iza riječi "7-G-F" dodaju se riječi "i 19-G-F". 
 

Član 2. 
 

U članu 4. u stavu (1) iza riječi "3-G-F" riječ "i" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom ", ", a iza riječi "8-G-F" dodaju se riječi "i 20-G-F". 
 

Član 3. 
 

U članu 5. u stavu (1) iza riječi "1-G-F" riječ "i" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom ", ", a iza riječi "7-G-F" dodaju se riječi "19-G-F i 20-G-F". 
 

Član 4. 
 

U članu 6. u stavu (1) iza riječi "16-G-F" riječ "i" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom ", ", a iza riječi "18-G-F" dodaju se riječi "i 19-G-F". 
 

Član 5. 
 

U članu 7. u stavu (1) iza riječi "6-G-F" riječ "i" zamjenjuje se interpunkcijskim znakom ", ", a iza riječi "18-G-F" dodaju se riječi "19-G-F i 20-G-F". 
 

Član 6. 
 

U članu 17. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Posrednik u osiguranju dostavlja podatke o pozicijama iz finansijskih izvještaja na obrascima: POS1F MKR-G-F i POS2F MKR-G-F ili POS1F ML-G-F i POS2F ML-G-F." 

 

Član 7. 
 

U članu 18. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Zaštitni fond dostavlja podatke o pozicijama iz finansijskih izvještaja na obrascima: ZF1F-PG-F, ZF2F-PG-F i ZF3F-PG-F." 

 

Član 8. 
 

U Pojmovniku iz člana 20. definicija pojma pod rednim brojem 50. "Brokeri u osiguranju" mijenja se i glasi: 

"Brokeri u osiguranju predstavljaju posrednike koji su angažovani u skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16)." 

Dodaje se redni broj 62. sa pojmom "Predato u saosiguranje" i definicijom "Predstavlja dio premije koju je društvo za osiguranje koje je nosilac posla predalo u saosiguranje drugom društvu za osiguranje." 

Dodaje se redni broj 63. sa pojmom "Primljeno saosiguranje" i definicijom "Predstavlja dio premije koju je društvo za osiguranje primilo u saosiguranje od drugog društva za osiguranje koje je nosilac posla." 

 

Član 9. 


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 01-02-3247-3/22
11. oktobra 2022. godine
Sarajevo 


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.