Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje

09.11.2022. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
osiguranje i reosiguranje

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje

Službene novine Federacije BiH, broj 89/22, (9.11.2022.)

Na osnovu čl. 130. i 144., a u vezi sa čl. 141. i 142. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/17 i 103/21) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 7. sjednici, održanoj 11.10.2022. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAJIMA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE


 

Član 1.
 

U Pravilniku o izvještajima društava za osiguranje i reosiguranje ("Službene novine Federacije BiH", br. 106/18 i 88/20) u članu 3. u tački c) iza alineje 18) dodaju se alineje 19) i 20) koje glase:

"19) Obrazac 19-G-F – Pregled saosiguranja,

20) Obrazac 20-G-F - Pregled podataka po vrstama rizika životnih osiguranja".

U tački b) u Obrascu 3-K-F u koloni 13. riječi "U sopstvenom portfelju" mijenjaju se riječima "U samopridržaju".

 

Član 2.
 

U članu 8. stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje dostavlja Agenciji za nadzor ovjerene kopije godišnjih finansijskih izvještaja propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21)."

 

Član 3.
 

U prilogu ovog Pravilnika, iza obrasca "18-G-F" dodaju se obrasci "Obrazac 19-G-F Pregled saosiguranja" i "Obrazac 20-G-F Pregled podataka po vrstama rizika životnih osiguranja" koji glase:

Član 6.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 01-02-3247-1/22
11. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.