Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju finansijskih izvještaja za privredna društva

23.12.2022. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
privredna društva

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva

Službene novine Federacije BiH, broj 102, 23.12.2022.

 

Na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija/financija donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA 


 

Član 1. 

 

U Pravilniku o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva ("Službene novine Federacije Federacije BiH", broj 81/21), u Prilogu 1. – Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja), u tabeli pod rednim brojem A., kolona 2. Dugoročna imovina, brojevi: 

"(002+010+011+012+017+022+023+024+025+026+029+034+035)" zamjenjuju se brojevima: 

"(002+009+014+015+020+021+022+023+024+025+028+033+034)". 

Pod rednim brojem 1., kolona 2. - Vlasnički kapital, iza broja: "106", znak: "+" i broj: "107" brišu se. 

 

Član 2. 

 

U Prilogu 2.- Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), u tabeli pod rednim brojem A. kolona 2.- Prihodi iz ugovora s kupcima, iza broja "206" dodaju se znak: "+" i broj "210". 

Pod rednim brojem B. 1. kolona 2.- Dobici od dugoročne nefinansijske imovine broj "214" zamjenjuje se brojem "216". 

Pod rednim brojem E. kolona 2. - Ostali rashodi i gubici, broj "309" zamjenjuje se brojem "308". 

Pod rednim brojem O. kolona 2.- Ostali ukupni rezultat, broj "329" zamjenjuje se brojem "331". 

 

Član 3. 

 

U prilogu 5. – Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), u tabeli pod rednim brojem B. kolona 2. - Poslovni rashodi, broj "105" i oznaka "±" brišu se. 
 

Član 4. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 04-02-2-6793/21/veza
09. decembra 2022. godine
Sarajevo 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.