Pravilnik o izmjeni o načinu izdavanja i oduzimanja licenci revizorima za reviziju

23.12.2022. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
revizor

Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

Službene novine Federacije BiH broj 102, 23.12.2022.

 

Na osnovu člana 59. stav (6) i člana 62. stav (7) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA I ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU


 

Član 1.

 

U Pravilniku o načinu i uslovima izdavanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/21) u članu 3. stav (2) tačka b) iza riječi "zahtjeva" dodaju se riječi: "sa svrhom za upis u Registar ovlaštenih revizora ili u lične svrhe".

U tački c) riječi: "privrednog poslovanja i sigurnosti platnog prometa" zamjenjuju se riječima: "privrede, poslovanja, sigurnosti platnog prometa, terorizma i pravosuđa", a iza riječi: "zahtjeva" dodaju se riječi: "sa svrhom za upis u Registar ovlaštenih revizora ili u lične svrhe".

 

Član 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-02-2-1940/21/veza
09. decembra 2022. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.