Po pigovoru klijenta

Odluka o izmjenama o bližim uvjetima i načinu postupanja MKO-a

05.01.2023. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
mikrokreditne organizacije

U članu 4. Odluke o izmjenama Odluke o bližim uvjetima i načinu postupanja mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 58/10) u stavu 2. broj: “30” zamjenjuje se brojem: “15”.

Službeni glasnik broj 001/2023, 05.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o mikrokreditnim organizacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 64/06 i  116/11), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i  člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17) i člana  6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta Agencije  za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo  Republike Srpske, na 49. sjednici, održanoj 27.12.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O BLIŽIM UVJETIMA I NAČINU

POSTUPANJA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PO

PRIGOVORU KLIJENTA

 

Član 1.

U članu 4. Odluke o izmjenama Odluke o bližim uvjetima i načinu postupanja mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  58/10) u stavu 2. broj: “30” zamjenjuje se brojem: “15”.

 

Član 2.

U članu 4. u stavu 3. iza riječi: “prigovora” briše se zarez  i dodaje se veznik: “i”, iza riječi: “odnosa” umjesto interpunkcijskog znaka zareza piše se interpunkcijski znak tačka,  a riječi: “te obavezno pravni savjet” brišu se ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-399/22

Banjaluka 27. decembra 2022. godine

 

Predsjednik

Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.