Visina i način ulaganja

Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini i načinu ulaganja sredstava

10.01.2023. 14:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
ulaganje

U Pravilniku o visini i načinu ulaganja sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19), u članu 15. procenat "20%" mijenja se procentom "30%".

Službene novine Federacije BiH broj 1/23, 11.1.2023. godine

 

Na osnovu člana 74. stav (1) tačka g.), člana 89. stav (6), čl. 130. i 144. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/17 i 103/21) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici održanoj 20.12.2022. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI I NAČINU ULAGANJA SREDSTAVA

 

Član 1.

U Pravilniku o visini i načinu ulaganja sredstava ("Službene novine Federacije BiH", broj 95/19), u članu 15. procenat "20%" mijenja se procentom "30%".

 

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 01-4191-4/22

Sarajevo20. decembra 2022. godine

 

Predsjednik

Stručnog savjeta

Mr. sci. Edita Kalajdžić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.