Mikrokreditne organizacije

Odluka o izmjenama odluke o jedinstvenoj tarifi naknada za mikrokreditne organizacije

30.01.2023. 18:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
tarife

U članu 4. stav 1. tačka 1. podtačka 2. Odluke o jedinstvenoj tarifi naknada za mikrokreditne organizacije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/18) broj: “0,15” zamjenjuje se brojem: “0,30”.

Služneni glasnik RS, broj 9, 30.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka  b, člana 33. stav 1, člana 35. stav 1. i člana 37. Zakona o  Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik  Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17) i člana 6. stav 1. tačka  b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo  Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 48. sjednici, održanoj 15.11.2022. godine,  donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O JEDINSTVENOJ TARIFI

NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

 

Član 1.

U članu 4. stav 1. tačka 1. podtačka 2. Odluke o jedinstvenoj tarifi naknada za mikrokreditne organizacije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/18) broj: “0,15”  zamjenjuje se brojem: “0,30”.

 

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 2. podtačka 4. mijenja se i glasi: “za osnivanje organizacionih dijelova mikrokreditne organizacije u iznosu od 1000,00 KM, a za promjenu adrese  sjedišta mikrokreditne organizacije u iznosu od 500,00 KM”.

U članu 4. stav 1. tačka 2. podtačka 5. broj: “500,00”  zamjenjuje se brojem: “1000,00” i broj: “200,00” zamjenjuje  se brojem: “1000”.

U članu 4. stav 1. tačka 2. podtačka 6. broj: “500,00”  zamjenjuje se brojem: “1000,00”.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-381/22

Banjaluka 15. novembra 2022. godine

 

Predsjednik  Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.