Pravilnik o izmjeni

Izmjena Pravilnika o osnovima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravs. usluga u RS

08.02.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
zdravstvo

U Pravilniku o osnovima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj u 2023. godini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 6/23) u članu 8. stav 2. dosadašnji Prilog 1 - Spisak lijekova za koje se ne ugovara rizik prekoračenja troškova u 2023. godini zamjenjuje se novim Prilogom 1 - Spisak lijekova za koje se ne ugovara rizik prekoračenja troškova u 2023. godini, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Službeni glasnik RS, broj 12, 08.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 45. stav 3. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”,  br. 93/22 i 132/22) i člana 209. stav 3. Zakona o zdravstvenoj  zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 57/22), uz  Saglasnost ministra zdravlja i socijalne zaštite, broj: 11/04- 505-123-3/22, od 2.2.2023. godine, Upravni odbor Fonda  zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na Četvrtoj vanrednoj sjednici, održanoj 2.2.2023. godine, donosi

 

P R AV I L N I K

O IZMJENI PRAVILNIKA O OSNOVIMA ZA

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA

ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2023.

GODINI

 

Član 1.

U Pravilniku o osnovima za zaključivanje ugovora sa  davaocima zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj u 2023.  godini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 6/23) u  članu 8. stav 2. dosadašnji Prilog 1 - Spisak lijekova za koje  se ne ugovara rizik prekoračenja troškova u 2023. godini zamjenjuje se novim Prilogom 1 - Spisak lijekova za koje se ne  ugovara rizik prekoračenja troškova u 2023. godini, koji čini  sastavni dio ovog pravilnika.

 

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana  objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/002-591-2/23

Banja Luka 2. februara 2023. godine

 

Zamjenik v.d. predsjednika Upravnog odbora,

Dragoslav Topić, s.r.

 

Prilozi se nalaze u attachment-u.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.