Pravilnik o izmjeni pravilnika

Pravilnik o izmjeni pravilnika priređivanja igara na sreću

22.03.2024. 14:10 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
igre

Pravilnik o izmjeni pravilnika o tehničkim karakteristikama računarskog sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Službeni glasnik 022/2024

Na osnovu člana 24. stav 5. Zakona o igrama na sreću
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 22/19 i 131/20)
i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22,
132/22 i 90/23), ministar finansija, na prijedlog direktora Re-
publičke uprave za igre na sreću, d o n o s i

 

P r av i l n i k o izmjeni pravilnika o tehničkim karakteristikama

računarskog sistema za nadzor

nad priređivanjem igara na sreću

 

Član 1.
U Pravilniku o tehničkim karakteristikama računarskog
sistema za nadzor nad priređivanjem igara na sreću (“Slu-
žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 45/20, 80/20, 14/22 i
16/22) u članu 12. u tački 2) u podtački 2. broj: “40” zamje-
njuje se brojem: “50”.
Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 06.05/020-600/24
20. februara 2024. godine Ministar,
Banjaluka Zora Vidović, s.r.


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.