Pravilnik o izmjeni pravilnika o fiskalnom računu

Pravilnik o izmjeni pravilnika o fiskalnom računu

09.04.2024. 10:01 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
računi

U Pravilniku o fiskalnom računu (Službeni glasnik RS, broj 48/22) u članu 3. u stavu 2. u tački 2. poslije riječi: refundacija zarez se zamjenjuje tačkom.

SLUŽBENI GLASNIK 029/2024

Na osnovu člana 5. stav 5, člana 11. stav 5. i člana 15.
stav 2. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 15/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republič-
koj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18,
111/21, 15/22, 56/22, 132/22 i 90/23), ministar finansija
d o n o s i
29.3.2024. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 29 17

 

P R AV I L N I K
O IZMJENI PRAVILNIKA O FISKALNOM RAČUNU

 

Član 1.
U Pravilniku o fiskalnom računu (“Službeni glasnik Re-
publike Srpske”, broj 48/22) u članu 3. u stavu 2. u tački 2.
poslije riječi: “refundacija” zarez se zamjenjuje tačkom.
Tačka 3) briše se.
Stav 5. mijenja se i glasi:
“(5) Nad tipovima transakcija iz stava 2. ovog člana
moguće je izvršiti operaciju poništavanja koja podrazu-
mijeva ispravljanje greške nakon izdavanja fiskalnog ra-
čuna, s tim da svrha mora biti jasno naznačena u skladu
sa instrukcijama iz Tehničkog vodiča koji se objavljuje na
portalu Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu:
Poreska uprava)”.

 

Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.05/020-717/24
21. marta 2024. godine Ministar,
Banjaluka Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.