(izmjena) Izdavanje u zakup javnih površina za postavljanje montažnih objekata – tip kiosk

Izvor: eKapija.ba, 09.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/ SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA JAJCE

Služba privrede/gospodarstva

Komisija za provođenje postupka davanja javnih površina u zakup

Broj: 05-23-964/14-1

Datum: 09.05.2014. godine

 

Služba privrede/gospodarstva općine Jajce, na osnovu člana 217. stav 2 Zakona o upravnom postupku («Službene Novine FBiH» br. 2/98, 48/99), donosi:

 

ZAKLJUČAK o ispravci greške

 

U Javnom konkursu za davanje javnih površina u zakup za postavljanje montažnih objekata – tip kiosk broj: 05-23-964/14 od 28.04.2014. godine, objavljenog na web stranici Općine Jajce dana 29.04.2014. godine u tačci 2. alineja 2 riječi: „ (preko puta pećina)” zamjenjuju se riječima: (ispod lipe).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

U Javnom konkursu za davanje javnih površina u zakup za postavljanje montažnih objekata – tip kiosk broj: 05-23-964/14 od 28.04.2014. godine napravljena greška, pa ju je u smislu člana 219, stav 1 Zakona o upravnom postupku trebalo ispraviti, s pravnim dejstvom od dana od koga proizvodi pravno dejstvo Javni konkurs.

 

Pomoćnik Općinskog načelnika

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: