Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2022. 14:21

Nabavka uslua izrade projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2022.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

133-1-2-1-3-1/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BRATUNAC
IDB/JIB 4401444710003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Rada Veselinović
Adresa Trg Miloša Obilića br.8
Poštanski broj 75420 Bratunac (sp bl)
Opština/Grad Bratunac
Telefon (056) 410-176
Faks (056) 420-372
Elektronska pošta bratopst@teol.net
Internet adresa www.opstinabratunac.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Bratunac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada urbanističko-tehničkih uslova za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu, izrada projektno-tehničke
dokumentacije za infrastrukturu na industrijskoj i bescarinskoj zoni u Bratuncu (Glavni projekat) i izvještaj o
izvršenoj kontroli projektno-tehničke dokumentacije - Glavnog projekta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71200000-0 Arhitektonske i srodne usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektovanja
  71248000-8 Nadzor projekta i dokumentacija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge će se vršiti u poslovnim prostorijama ponuđača uz obavezu da ponuđač izvrši isporuku projektno-tehničke
dokumentacije u službenim prostorijama opštine Bratunac.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za za izvršenje usluga je 40 dana od dana zaključenja ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši nakon izvršenja usluge, u roku od 30 dana od dana primopredaje urbanističko-tehničkih uslova i
projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturu na industrijskoj i bescarinskoj zoni u Bratuncu (Glavni
projekat) sa izvještajajem o izvršenoj kontroli projektno-tehničke dokumentacije (Glavnog projekta).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.1.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.1.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Bratunac, ul.Trg Miloša Obilića br.8, 75 420 Bratunac,
kancelarija br.34
Datum i vrijeme 31.1.2022. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid u Tendersku dokumentaciju može se izvršiti na Portalu javnih nabavki ejn.gov.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: