Revizija HNK: Raspodjela sredstava na osnovu zahtjeva, bez kriterija i poziva

09.09.2020. 13:05 / Izvor: Akta.ba
Revizija HNK: Raspodjela sredstava na osnovu zahtjeva, bez kriterija i poziva

Revizori su utvrdili da Vlada Kantona HNK nije utvrdila način planiranja i namjenu tekućih transfera koji se finansiraju redovnim mjesečnim tranšama, kao ni metodologiju i mjerljive kriterije za raspodjelu tekućih transfera.

Ured za reviziju institucija FBiH analizirao je rad Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dobili su pozitivno mišljenje u pogledu finansija, ali i mišljenje s rezervom u reviziji usklađenosti. Naime, revizori su utvrdili brojne nepravilnosti tokom dodjele sredstava pojedinih ministarstava i Vlade HNK, ali i tokom pojedinih javnih tendera.

Revizori su utvrdili da Vlada Kantona HNK nije utvrdila način planiranja i namjenu tekućih transfera koji se finansiraju redovnim mjesečnim tranšama, kao ni metodologiju i mjerljive kriterije za raspodjelu tekućih transfera izvršenih na osnovu njenih odluka, niti je odabir korisnika pojedinih transfera izvršen na osnovu javnog poziva.

Sredstva Tekuće rezerve nisu u svim slučajevima korištena samo za hitne i nepredviđene izdatke koji se pojave u toku budžetske godine i uz pisani stav Ministarstva finansija o opravdanosti i zakonitosti zahtjeva za njihovu dodjelu.

Pored toga, postupci nabavki nisu se u svim slučajevima pokretali blagovremeno, zbog čega su se nabavke vršile na osnovu ugovora zaključenih u prethodnim godinama, a kod pojedinih postupaka nije obezbijeđena pravična i aktivna konkurencija s ciljem efikasnijeg korištenja javnih sredstava.

Neosnovani ugovori o djelu

Kako su revizori zaključili, većina budžetskih korisnika nije dizajnirala i implementirala finansijsko upravljanje i kontrolu, nije uspostavila sistem internih kontrola prema COSO modelu, niti sačinjava godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a nije uspostavljen ni zakonski okvir kojim se regulišu plaće i naknade, očuvanje, zaštita i upravljanje šumama i računovodstvene procedure.

Revizori su izdvojili plaćanje ugovora o djelu.

Kako su rekli, ne mogu potvrditi osnovanost zaključivanja ugovora o djelu za izvođenje poslova redovne nastave, kao i ostalih redovnih poslova iz nadležnosti koji su sistematizirani pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji.

Napominju i da po osnovu isplaćenih naknada za rad zaposlenika u ovim komisijama nisu obračunati porezi i puni doprinosi, kojima je definirano da se naknade zaposlenima na temelju angažmana po bilo kojem osnovu, bilo da se izvršavaju u radno vrijeme ili izvan radnog vremena, smatraju oporezivim prihodom.

Tekuća sredstva dodijeljena na osnovu zahtjeva, bez kriterija

Ne može se potvrditi da je raspodjela sredstava tekućih transfera sa pozicija Ministarstva saobraćaja i Vlade Kantona izvršena transparentno. Problem je bio u načinu raspodjele sredstava krajnjim korisnicima samo na osnovu njihovih zahtjeva, bez utvrđivanja kriterija za vrednovanje projekata i odabir korisnika sredstava. Nije propisana ni metodologija raspodjele ovih sredstava.

"Ovakav način raspodjele sredstava tekućih transfera može imati posljedice na izvršavanje budžeta u većem iznosu od odobrenog, te dovesti do kršenja osnovnih budžetskih", navode revizori.

Ministarstvo zdravstva je, u skladu sa zaključenim ugovorima i odlukama Vlade Kantona, doznačilo 834.000 KM domovima zdravlja za sufinansiranje obaveza iz potpisanih kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva .

"Utvrdili smo da odlukama Vlade Kantona, a ni drugim aktom, nije definisan način određivanja visine sredstava za raspodjelu po pojedinim domovima zdravlja", zaključeno je.

Revizori su konstatovali da sa korisnicima tekućih transfera nisu zaključeni ugovori, te nisu utvrđena prava i obaveze korisnika sredstava, niti je drugim aktima utvrđena namjena sredstava, kao ni dostavljanje izvještaja o utrošku.

Nije prezentirana ni dokumentacija o načinu i korištenim kriterijima za odabir krajnjih korisnika sredstava i načinu utvrđivanja iznosa sredstava po korisnicima.

"Navedeno ima za posljedicu da nisu osigurani preduslovi za uspostavljanje nadzora nad utroškom sredstava dodijeljenih iz Budžeta Kantona, kao ni izvještavanje o namjenskom utrošku sredstava tekućih transfera", naveli su.

Revizori su utvrdili i da javnim pozivima za raspodjelu sredstava ostalih transfera - izdataka za sport i kulturu, nije predviđeno da korisnici sredstava dokumentuju ispunjenost bodovnih kriterija, te da su bodovni kriteriji utvrđeni u rasponu npr. od 0 do 100; od 0 do 200; ili od 0 do 300. Problem je jer nisu propisani potkriteriji za njihovu detaljniju primjenu. Osim navedenog, utvrđeni bodovni kriteriji nisu se niti koristili za odabir projekata i utvrđivanje visine sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i kulture.

Bez poziva za dodjelu sredstava medijskim kućama

Raspodjela sredstava transfera za pomoć medijskim kućama također je jedan od problema jer nisu doneseni mjerljivi potkriteriji, ali isto tako nije izvršeno bodovanje i rangiranje aplikacija, niti je prezentirana druga dokumentacija na osnovu koje je izvršen odabir korisnika i utvrđena visina sredstava za raspodjelu.

Povrh svega, nije objavljen ni poziv za ovu raspodjelu.

Raspodjela "ostalih transfera - izdataka za kulturu" (995.500 KM), "ostalih transfera - izdataka za sport" (951.500 KM) i "transfera za pomoć medijskim kućama" (220.000 KM) nije izvršena u skladu sa zakonom.

Nije utvrđena, kako napominju revizori, namjena sredstava, niti je prezentirana dokumentacija o načinu i korištenim kriterijima za odabir krajnjih korisnika i načinu utvrđivanja iznosa sredstava po korisnicima.

"Također, prema prezentiranim izvještajima korisnika, odobrenim sredstvima su finansirane plaće, pomoć članovima udruženja, određeni specificirani troškovi (za režije, materijal, usluge i si.), te ostali troškovi za koje je utvrđeno da ne mogu preći 40 posto doznačenih sredstava, a da Ministarstvo nije utvrdilo namjenu sredstava, niti detaljno specificiralo šta može činiti ostale troškove. Navedeno ima za posljedicu da nisu osigurani preduslovi za uspostavljanje nadzora nad utroškom sredstava dodijeljenih iz Budžeta Kantona, kao ni izvještavanje o namjenskom utrošku sredstava tekućih transfera", smatraju revizori.

Kada je riječ o javnim nabavkama, revizori su utvrdili da postupci poput nabavke goriva, lož-ulja, kancelarijskom materijala, te održavanja klime i službenih vozila, nisu pokrenuti na vrijeme, te su se nabavke provodile na osnovu ugovora 2014. godine, od ranije odabranih dobavljača kojima je istekao ugovor, sve do završetka procedure izbora novog dobavljača.

I.S.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti