Lista privrednih subjekata koji su prošli prvu fazu za odlazak na EXPO 2020

14.12.2021. 08:14 / Izvor: Akta.ba
Javni poziv

Na Poziv je pristiglo ukupno 149 prijava, od čega 97 poduzeća, sedam turističkih zajednica i 45 projekata.

Poziv za iskazivanje interesa i prijavu privrednih subjekata, turističkih zajednica i projekata za paket podrške za učešće na Svjetskoj izožbi EXPO 2020 Dubai zatvoren je u ponoć, 2. decembra 2021. godine.

Komisija je na prvom sastanku održanom u srijedu, 08. decembra, konstatovala da je na Poziv pristiglo ukupno 149 prijava, od čega 97 poduzeća, sedam turističkih zajednica i 45 projekata. Komisija je izvršila obračun i bodovanje aplikacija online prijava za kategorije kompanije i turističke zajednice, a Lista poslovnih subjekata koji su prošli prvu, eliminacijsku fazu, objavljena je na stranici Ministarstva privrede na link. 

"Privredni subjekti koji su prošli prvu fazu Poziva dužni su dostaviti obaveznu dokumentaciju iz tačke 10. ovog Poziva, najkasnije do 16. decembra 2021. godine, kako bi Komisija izvršila verifikaciju ostvarenih bodova po prijavi na online aplikaciju", stoji u saopćenju Komisije.

Obavezna dokumentacija dostavlja se skenirana na e mail adresu: expo@mp.ks.gov.ba, ali i redovnom poštom kako je naznačeno u dokumentu na linku. Ukoliko, nakon verifikacije dokumenata, neki od izabranih aplikanata u drugoj fazi ne zadovolje uvjete, Ministarstvo će pozvati aplikanta koji je sljedeći po broju bodova na preliminarnoj listi.

"Obzirom da smo kroz prijave primijetili niz nelogičnih parametara, postoji mogućnost da, ukoliko neki privredni subjektima ne dokažu, odnosno ne dostave validnu dokumentaciju, po automatizmu ispadaju, a Komisija pozove sljedeće s Liste da pristupe procesu verifikacije", kažu iz Komisije.

Komisija napominje da su svi poslovni subjekti koji su prošli eliminacijsku fazu, dužni dostaviti obaveznu dokumentaciju, a ukoliko to ne učine, biće automatski diskvalificirani.

"Nakon što se verifikuju svi dokumenti, objavit ćemo konačnu listu privrednih subjekata koji su ostvarili paket podrške po ovom Pozivu, nakon čega će biti upoznati sa svim potrebnim detaljima vezanim za odlazak na svjetsku izložbu EXPO 2020 Dubai", navodi se u saopćenju.

Lista privrednih subjekata u kategoriji projekti bit će objavljena do 15. decembra 2021. godine.

Iz Ministarstva podsjećaju i da će biti sasvim dovoljno vremena za pripremu i organizaciju odlaska naših predstavnika koji ostvare pravo na podršku po Pozivu, obzirom da će odabrane kompanije, turističke zajednice i projekti priliku za predstavljanje na Expo 2020 imati u periodu od januara do marta 2022. godine.

Plan predstavljanja podrazumijeva minimalno pet dana za svaku industriju pojedinačno u navedena tri mjeseca, a detaljan plan, odnosno termini odlazaka bosanskohercegovačkih predstavnka bit će precizirani, nakon što se objave konačne liste aplikanata.

"PREDUZEĆA" I "TURISTIČKE ZAJEDNICE"

 

 Red. Br.

Red. br.

Red.Br.IND.

Industrija

Naziv poslovnog subjekta

Brojbodova

Napomena

1

1

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

MBA-CENTAR D.O.O.

59

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

2

2

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

MAJEVICA d.d. Srebrenik

47.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

3

3

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

MLIJEČNA INDUSTRIJA 99 DOO

45

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

4

4

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

MENPROM DOO

43.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

5

5

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

CONTENDO D. O. O.

I

42.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

6

6

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

Ovako d.o.o. Sarajevo

41.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

7

7

1

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

JU Poljoprivredni institut RS, Banja Luka

39

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

8

8

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

BROVIS DD VISOKO

35.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

9

9

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

BALKAN GT d.o.o.

27.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

10

10

I

POLJOPRIVREDA IPREHRAMBENA INDUSTRIJA

Noaland-Noazemlja d.o.o.Bugojno

19

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

11

1

II

ŠUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Drvni klaster "Namještaj i drvo"

64.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

12

2

II

ŠUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Sarajevo Busines Consulting

62.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

13

3

II

SUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Wood TEAM DOO

57.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

14

4

II

SUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo

55

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

15

5

II

SUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Artisan d.o.o. Tešanj

50

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

16

6

II

ŠUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Šapa LAB

46.5

Ispunjava uslove u FAZI I-KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

17

7

II

ŠUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Ar partner doo

43.5

Ispunjava uslove u FAZII -KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

18

8

II

ŠUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

Isowood doo

37.5

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanju

19

9

II

ŠUMARSTVO I DRVNAINDUSTRIJA

"SARFA" d.o.o. Sarajevo

29.5

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanju

20

1

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

Primus d.o.o. Sarajevo

45.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

21

2

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

GS - Tvronica mašina Travnik

40.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

22

3

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

GLOVIS doo ZENICA

40.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

23

4

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

Lović & Co

36.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

24

5

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

GS Tvornica mašina Travnik d.o.o.

33.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

25

6

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

VELBOS DOO

27.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

26

7

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

Termika doo Zenica

27

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

27

8

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

Tisakomerc doo

26.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

28

9

III

METALNO PRERAĐIVAČKAINDUSTRIJA

METAL-INOX d.o.o. Visoko

22.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

29

1

IV

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA

"Pobjeda" dd Tesanj

56

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

31

1

V

ITK INDUSTRIJA

Ministry of Programming d.o.o.

74

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

32

2

V

ITK INDUSTRIJA

PROPS d.o.o. Sarajevo

68.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

33

3

V

ITK INDUSTRIJA

DDC Multilingual Services doo

67.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

34

4

V

ITK INDUSTRIJA

Klika d.o.o. Sarajevo

60.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

35

5

V

ITK INDUSTRIJA

RUBICON d.o.o.

59.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

36

6

V

ITK INDUSTRIJA

SmartLab

54.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

37

7

V

ITK INDUSTRIJA

Telemax d.o.o.

54.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

38

8

V

ITK INDUSTRIJA

Glasfaser Connect BH Društvo za informatičkiinžinjering.promet i usluged.o.o. Saraievo

51.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

39

9

V

ITK INDUSTRIJA

AntColony d.o.o Sarajevo

49.5

Ispunjava uslove u FAZI I -KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

40

10

V

ITK INDUSTRIJA

CloudlT d.o.o. Sarajevo

47

Ispunjava uslove u FAZI I -KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

41

11

V

ITK INDUSTRIJA

Lohn Trade doo

42.5

Ispunjava uslove u FAZI I -KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

42

12

V

ITK INDUSTRIJA

More Screens d.o.o.

42.5

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

43

13

V

ITK INDUSTRIJA

QSD d.o.o. Mostar

40

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

44

14

V

ITK INDUSTRIJA

Bosnien Business Systemsd.o.o.

38.5

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

45

15

V

ITK INDUSTRIJA

Smart387 doo Sarajevo

28

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

46

1

VI

TURIZAM

Marshalls

55.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

47

2

VI

TURIZAM

Buena Vista d.o.o. Zenica (Sol Azur travel&events)

51.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

48

3

VI

TURIZAM

CENTROTRANS DDSARAJEVO

40.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

49

4

VI

TURIZAM

Relax Tours d.o.o.

38

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

50

5

VI

TURIZAM

CENTROTOURS DOOSARAJEVO

36

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

51

6

VI

TURIZAM

V.I.P. Travels d.o.o.

34

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

52

7

VI

TURIZAM

BH PASSPORT d.o.o.

31

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

53

8

VI

TURIZAM

Turistička agencija SarajevoCard

31

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

54

9

VI

TURIZAM

"Lake Hospitality" Društvo za hotelsko - ugostiteljske i druge usluge d.o.o. Sarajevo

31

Ispunjava uslove u FAZI I-KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

55

10

VI

TURIZAM

Blossom d.o.o.

29

Ispunjava uslove u FAZI I -KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

56

11

VI

TURIZAM

BOSNIA TRAVEL D.O.O.

29

Ispunjava uslove u FAZI I-KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

57

12

VI

TURIZAM

MRKULIĆ-COMPANY d.o.o.

29

Ispunjava uslove u FAZI I-KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

58

13

VI

TURIZAM

EUROPA DOO SARAJEVO

28

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

59

14

VI

TURIZAM

Putnička agencija "MeetBosnia" d.o.o.

26

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

60

15

VI

TURIZAM

TERMALNA RIVIJERAILIDZA DOO

26

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

61

16

VI

TURIZAM

Mozaik Arts & Travel d.o.o.

23

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

62

17

VI

TURIZAM

HBRD "HOTELI ILIDŽA" DD

22

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

63

18

VI

TURIZAM

DUBROVNIK DOO ZENICA

22

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

64

19

VI

TURIZAM

Turističke usluge Grand River

21

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

65

20

VI

TURIZAM

Javno Poduzeće ParkoviLjubuški d.o.o.

14

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

66

21

VI

TURIZAM

OPAL COMERCE D.O.O

13

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

67

1

VI

TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica Kantona Sarajevo

55

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

68

2

VI

TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica GradaBihaća

41

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

69

3

VI

TURISTIČKE ZAJEDNICE

JU Turistička organizacija"Sokolac"

36

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

70

4

VI

TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica Goražde

29

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

71

5

VI

TURISTIČKE ZAJEDNICE

Turistička zajednica GradaLiubuškoa

20

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

72

1

VII

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

Bosnalijek dd

67

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

73

2

VII

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

OR Optical Gallery

22

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU 11

74

1

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Unija Smart Accounting d.o.o.

61.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

75

2

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Petrolinvest d.d. Sarajevo

58.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

76

3

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

"NEUFELD & BRADIC" d.o.o.

59.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

77

4

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Forster Rohner Ilidža doo

53.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

78

5

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

RUFF CYCLES SEE d.o.o.

49.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

79

6

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Energoinvest-SUE d.d. Sarajevo

47.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

80

7

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

3DMehanika d.o.o. Sarajevo

47.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

81

8

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Weltplast d.o.o.

45

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

82

9

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Agencija za zaštitu ljudi iimovine Inza d.o.o. Sarajevo

46.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

83

10

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

MFC d.o.o.

42

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

84

11

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Iris Lifestyle d.o.o

39

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

85

12

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

BINGO d.o.o. export- import Tuzla

39.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

86

13

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Ali Company

37.5

Ispunjava uslove u FAZI I - ide u FAZU II

87

14

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Bis Tip Media

41.5

Ispunjava uslove u FAZI I-ide u FAZU II

88

15

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

DracoMom Carriers d.o.o.

36.5

Ispunjava uslove u FAZI I-KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

89

16

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Mašta doo

36

Ispunjava uslove u FAZI I-KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

90

17

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

HALILOVIĆ DOO ILIJAŠ

35.5

Ispunjava uslove u FAZI I -KOMPENZACIJSKI ide U FAZU II

91

18

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Projektovanje IN d.o.o. Bugojno

35

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

92

19

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Keramicarske usluge Horic

33

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

93

20

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

"Gallery" d.o.o. Sarajevo

33

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

94

21

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Istraživačko razvojni centarIRC d.o.o.

28

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

95

22

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Studio ZIDOVI doo

27

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

96

23

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

„Green Stone" d.o.o. Sarajevo

26

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

97

24

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

PVC i Alu stolarija "FAHH"

24

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

98

25

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Liv d.o.o.

24

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

99

26

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Koteks doo

22

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

100

27

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Centrum trade doo

19

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

101

28

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Obrtnička radnja "Daroviprirode" - tradicionalni paušalni obrt

10

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanju

102

29

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

Centar za strane jezikeInLingua, s.p.

8

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste

103

30

VIII

OSTALE INDUSTRIJE

TR Biljna apoteka "Agrimonia" Lukavac,vi. Osmić Aida

7

NE spunjava uslove izFAZE I - na čekanjukonačne liste 

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti