Prezentirani dosadašnjii uspjesi

Šest mjeseci nakon početka primjene zakona o kontroli duhana: Šta su naredni koraci?

28.11.2023. 11:34 / Izvor: Akta.ba
zabrana pušenja

Održana press konferencija na kojoj su prezentirani dosadašnjii uspjesi u implementaciji Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana.

U prostorijama Zavoda za javno zdravstvo FBiH održana je press konferencija na kojoj su prezentirani dosadašnjii uspjesi u implementaciji Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH kao i planovi za naredni period. Press konferenciju su zajednički organizirali Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za javno zdravstvo, Federalna uprava za inspekcijske poslove i udruženje PROI.

U fokusu obraćanja učesnika bili su član 41. (Početak primjene propisa) i član 43. (Imenovanje Federalne komisije), koji propisuju obavezu usklađivanja s novim zakonskim odredbama u roku od šest mjeseci od početka primjene Zakona. U razgovoru učesnika sa predstavnicima medija, posebno je naglašena važnost dosljedne provedbe zakonskih odredbi u cilju unapređenja javnog zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

"Objavom u Službenim novinama Federacije BiH Zakon o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje je prvi korak zaštite pučanstva i usklađivanja zakona na polju javnozdravstvenih politika sa pravnom stečevinom EU. Ovaj Zakon je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa Okvirnom konvencijom o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. Kako je novi mandat Vlade Federacije BiH počeo 28. travnja 2023. godine malo je usporeno sa dinamikom donošenjem podzakonskih akata i imenovanja Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ali je sve u okvirnim rokovima predviđenim zakonom. Istaknuo bi kako neki podzakonski akti kao što su Pravilnik o uvjetima posebnih prostorija za pušenje u smislu izuzetaka sukladno članku 7. i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja sukladno članku 25. ovog Zakona već gotovi u nacrtima i spremni za slanje od strane kabineta ministra Uredu za zakonodavstvo Federacije BiH. Pojedini podzakonski akti predviđeni ovim zakonom imaju utjecaj na jedinstveno tržište BiH i moramo u suradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske usuglasiti tekst", istaknuo je Vedran Marčinko, pomoćnik ministra za pravne poslove i EU integracije, Federalno ministarstvo zdravstva.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će u smislu provedbe pomentog Zakona vršiti nadzore putem Federalnog inspektorata, odnosno federalnih inspektora rada za oblast zaštite na radu kod subjekata nadzora, na način kako je razgraničeno prema nadležnosti utvrđenoj propisima o radu, i to u segmentu primjene odrebe člana 5. Zakona prema kojoj se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima – mjestu rada.

"S obzirom da pravna lica imaju vrijeme prilagodbe u trajanju od šest mjeseci, a očekujući donošenje predviđenih pratećih provedbenih akata, federalni inspektori rada i zdravstva u prelaznom periodu nakon stupanja na snagu zakona, u okviru vršenja inspekcijskih nadzora iz plana redovnih inspekcijskih nadzora, plana pojačanih inspekcijskih nadzora i postupanja po prijavama, prevashodno imaju konsultativno-savjetodavnu ulogu za osiguranje djelotvornog uvođenja subjekata nadzora u nove pravne okvire, kako bi preventivnim djelovanjem podržali namjeru i cilj zakonodavca, što je zaštita zdravlja građana i uposlenika u javnim institucijama. Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Kantonalnim upravama za inspekcijske poslove Federacije BiH, Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK i Ministarstvu privrede SBK, akt koji se odnosi na poziv na saradnju vezano za nadzor nad primjenom Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih ostalih proizvoda za pušenje FBiH", naglasio je Adi Gujić, vršilac dužnosti federalnog zdravstvenog inspektora, FUIP. 

dr. Aida Ramić Čatak, federalna koordinatorica za kontrolu duhana i voditeljica Sektora javnog zdravstva Zavoda za javno zdravstvo FBIH kazala je da kontrola duhana predstavlja skup intersektorijalnih mjera mjera i intervencija koje se tiču proizvodnje, potrošnje i prometa duhanskih proizvoda. Zahtjeva aktivnu suradnju mnogih sektora ne samo zdravstvenog. Od provedbe zakona očekujemo dugoročno više stvari: Smanjenje oboljevanja i preuranjene smrtnosti od nezaraznih bolesti – pušači preko 6 puta češće dobijaju rak bronha i pluća, duplo češće dobijaju moždani udar a tri puta češće dobijaju srčani udar.

"Smanjenje oboljevanja i smrtnosti novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina, jer većina djece i adolescenata nije u potpunosti zaštićena od izloženosti pasivnom pušenju. Promociju prostora bez duhanskog dima kao jedan od uvjeta za zdravlje – zaštita od posljedica pasivnog pušenja i pušenja iz treće ruke i jačanje prevencije kroz aktivni angažman KZJZ u pripremi nastavnih planova obrazovnih ustanova sa većim sadržajem prevencije pušenja uz podršku ZZJZFBIH kroz učešće u radu Federalne komisije za kontrolu duhana. Od strane Zavoda za javno zdravstvo urađen urađen vodič za škole bez duhanskog dima koji je prosljeđen KZJZ", izjavila je dr. Aida Ramić Čatak.

"Da bi postigla efikasna implementacija zakona, potrebna je sinergija i koordinirani pristup svih aktera uključujući vladine institucije, nevladine organizacije i međunarodne agencije. Pored svih ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih aspekata, efikasnom implementacijom novog zakona želimo prevenirati početak pušenja među djecom i mladima te obeshrabriti ih da počnu koristiti duhanske proizvode, te tako smanjiti ovisnost i dugoročne zdravstvene posljedice povezane sa pušenjem. Da bi implementacija zakona bila što efikasnija, udruženje PROI će nastaviti davati podršku institucijama za implementaciju zakona – federalnim i kantonalnim inspekcijama, policiji i sudovima te nastaviti suradnju sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim zavodom za javno zdravstvo uz pomoć Švicarske ambasade, američke organizacije Campaign for Tobacco-Free Kids, Delegacije EU u BiH i Svjetske zdravstvene organizacije, kao i drugih međunarodnih i lokalnih partnera", dodala je Jasmina Čekrić, izvršna direktorica PROI-a.

Emina Pašanović, članica Zagovaračkog odbora mladih pri PROI-u dodaje da su ćlanovi Zagovaračkog odbora mladih proveli su mapiranje stanja u ugostiteljskim objektima na području pet gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Zenica, Tuzla, Travnik i Mostar), radi procjene njihove usklađenosti s novim zakonom o kontroli duhana u FBiH, odnosno pripreme za potpunu primjenu zakona.

Posjećeno je preko 80 ugostiteljskih objekata, te je ustanovljeno da je preko 70% objekata prijevremeno uskladilo svoje poslovanje sa zakonom, što ukazuje na pozitivnu namjeru ugostitelja da zaštite zdravlje svojih zaposlenika i gostiju. U okviru kampanje "Zdravlje je Zakon" na društvenim mrežama, trenutno se provodi promocija  pomenutih ugostiteljskih objekata, što je doprinijelo značajnom angažmanu građana u informisanju javnosti o nepušačkim objektima na području Fedracije BiH.

"Mi mladi smo trenutno izloženi različitim naprednim marketinškim taktikama duhanske industrije a ovaj će zakon dugoročno smanjiti taj uticaj i stvoriti temelje za zdravije generacije. Mladi mogu i žele doprinijeti stvaranju zdravije budućnosti, a navedene aktivnosti su je dokaz tome", Pašanović.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti