Pravilnik o izmjenama uslova nabavke službenih vozila u institucijama BiH

01.09.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o izmjenama uslova nabavke službenih vozila u institucijama BiH

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Službeni glasnik BiH broj 54/20 [1.9.2020.] 

 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 01/a-50-1-15-57/13 od 5. decembra 2013. godine, Zaključcima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 02-50-6-16-34,12/13 i broj 02-50-6-16-34,13/13 od 16. decembra 2013. godine i Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 05-07-1-1941-25/19 sa 178. sjednice održane 12. novembra 2019. godine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 14. sjednici, održanoj 29.7.2020. godine, doniјelo je

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA NABAVKE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
U Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 81/14, 78/15, 42/17, 53/17, 62/17, 34/18, 5/19 i 81/19) u Tabeli 1. "Pregled službenih vozila po institucijama Bosne i Hercegovine" koja je u skladu sa članom 5. stav (1) sastavni dio ovog Pravilnika, u redu "57. Agencija za poštanski promet BiH", u koloni 3. "Niža klasa" dodaje se broj "1", a u koloni "8. Broj službenih vozila" broj "3" mijenja se brojem "4".
 

Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".
 

 

VM broj 160/20
29. jula 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.