Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dostavljanju izvještaja, obavještenja

27.11.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dostavljanju izvještaja, obavještenja

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dostavljanju izvještaja, obavještenja i drugih podataka zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 117 27.11.2020.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7. i člana 9. stav 1. alineja 2. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana 29. stav 4. Zakona o zastupanju u osi- guranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 47/17) i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16 i 89/19), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 10. novembra 2020. godine, donio je
 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOSTAVLjANjU IZVJEŠTAJA, OBAVJEŠTENjA I DRUGIH PODATAKA ZASTUPNIKA U OSIGURANjU I POSREDNIKA U OSIGURANjU I REOSIGURANjU

 

Član 1.
U Pravilniku o dostavljanju izvještaja, obavještenja i drugih podataka zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 113/17) u članu 3. poslije stava 9. dodaje se novi stav 10, koji glasi:
“(10) Podaci uneseni u obrasce iz stava 1. ovog člana moraju biti usklađeni sa podacima iz poslovnih knjiga i drugih pomoćnih evidencija.”.

 

Član 2.
Mijenja se sadržaj obrazaca iz člana 3. stav 1, koji su sastavni dio ovog pravilnika, i to:
1) Izvještaj o premiji osiguranja, proviziji i naknadama po vrstama osiguranja, odnosno reosiguranja (Obra- zac: OPP-ZPO),
2) Izvještaj o korisnicima usluga zastupanja/posredo- vanja u osiguranju, odnosno reosiguranju (Obrazac: PK-ZPO).

 

Član 3.
U članu 9. riječi: “ova odluka” zamjenjuju se riječima: “ovaj pravilnik”.

 

Član 4.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 


Broj: UO-18/20
10. novembra 2020. godine Banja Luka


Predsjednik Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.