Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letilicama za slobodno letenje (LSL)

09.11.2021. 14:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
letjelice

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o letilicama za slobodno letenje (LSL)

 

Službeni glasnik BiH broj 68/21 (9.11.2021.)

 

Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), te člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LETILICAMA ZA SLOBODNO LETENJE (LSL)


 

Član 1.
 

(1) U Pravilniku o letilicama za slobodno letenje (LSL) ("Službeni glasnik BiH", br. 60/12 i 9/17) u članu 2. tačka j) mijenja se i glasi:

"j) Letilište je određen prostor na zemlјi (uklјučujući objekte, opremu i instalacije) namijenjen za polijetanje, slijetanje, kretanje po zemlјi i smještaj letilica, opreme i osoblјa radi provođenja sportskih, privrednih i drugih zrakoplovnih aktivnosti;"

(2) U članu 2. tačka p) mijenja se i glasi:

"p) Teren - određen prostor na zemlјi koji zadovolјava uvjete za povremeno obavlјanje zrakoplovnih aktivnosti paraglajderima, padobranima, zmajevima bez motora i balonima."

(3) U članu 2. dodaje se nova tačka ii) koja glasi:

"ii) Posebna letilišta - na kojima se provodi letenje letilica posebne kategorije i ultralakih letilica."
 

Član 2.
 

(1) U članu 13. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) LSL mogu provoditi aktivnosti sa aerodroma, letilišta i posebnih letilišta koji posjeduju važeću potvrdu o korištenju aerodroma, letilišta i posebnih letilišta koju je izdala BHDCA.

(2) U članu 13. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) LSL mogu provoditi aktivnosti sa terena uz prethodno dostavlјenu Izjavu o usklađenosti korisnika sa segmentima osiguravanja sigurnosti na terenu BHDCA."

(3) U članu 13. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Potvrda o korištenju može se izdati licu/operateru koji ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu, Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja potvrde aerodromskog operatora i Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja letilišta."

(4) U članu 13. dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Provođenje letačkih aktivnosti LSL izvan odobrenih aerodroma, letilišta, posebnih letilišta i terena može biti dopušteno posebnim odobrenjem BHDCA ili organizacije koju ona ovlasti za to."
 

Član 3.
 

Član 58. mijenja se i glasi:

 

"Istraživanje incidenata i nesreća se obavlјa u skladu sa Pravilnikom o istraživanju nesreća i ozbilјnih incidenata zrakoplova."
 

Član 4.
 

Član 59. mijenja se i glasi:

 

"Izvještavanje o ugrožavanju sigurnosti i nesrećama u kojima su učestvovale LSL obavlјa se po postupku i na način propisan Pravilnikom o izvještavanju o događajima."
 

Član 5.
 

Član 60. se briše.

 

Član 6.
 

Dosadašnji član 61. postaje član 60.
 

Član 7.
 

Dosadašnji član 62. postaje član 61.
 

Član 8.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

 

Broj 1-3-02-2-646-1/21
03. novembra 2021. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.