Izmjena Pravilnika o izdavanju ovlašćenja i dozvola za zastupanje i posredovanje u osiguranju

16.06.2022. 15:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
dozvole

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku izdavanja ovlašćenja i dozvola za zastupanje i posredovanje u osiguranju i upisu u registre agencije za osiguranje Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 57, 16.06.2022.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7. i člana 9. stav 1. alineja 2. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana 5. stav 5, člana 8. stav 3, člana 16. stav 5, člana 18. stav 8. i člana 27. Zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 47/17) i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16, 89/19 i 35/21), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 7. juna 2022. godine, d o n i o  j e

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU IZDAVANJA OVLAŠĆENJA I DOZVOLA ZA ZASTUPANJE I POSREDOVANJE U OSIGURANJU I UPISU U REGISTRE AGENCIJE ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

U članu 4. stav 4. Pravilnika o postupku izdavanja ovlašćenja i dozvola za zastupanje i posredovanje u osiguranju i upisu u registre Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 23/18 - u daljem tekstu: Pravilnik) mijenja se i glasi:

“(4) društvo za zastupanje i preduzetnik za zastupanje u osiguranju unose riječi ‘zastupanje u osiguranju’ u poslovno ime, kao opis djelatnosti, koje se koristi u pravnom prometu samo od strane registriranog društva za zastupanje u osigura- nju ili registriranog preduzetnika za zastupanje u osiguranju”.

Član 2.

U članu 5. stavu 2. u tački 3. iza riječi: “notarski ovjeren” dodaju se riječi: “ili potvrđen”.

U istom stavu u tački 5. riječ: “dokaz” zamjenjuje se riječima: “odluka osnivača”.

Član 3.

U članu 6. stavu 1. u tački 3. riječ: “obrađene” zamjenjuje se riječima: “potvrđene ili ovjerene”.

Član 4.

U članu 8. stav 2. tačka 2. iza riječi: “preduzetnika” riječi: “i izjavu o načinu vođenja knjigovodstva preduzetničke radnje” brišu se.

U istom stavu u tački 3. riječi: “odnosno rukovodiocem organizacione jedinice za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju” brišu se.

Član 5.

U članu 10. stavu 1. u tački 3. nakon riječi: “notarski ovjeren” dodaju se riječi: “ili potvrđen”.

U istom stavu u tački 5. riječ: “dokaz” zamjenjuje se rije- čima: “odluka osnivača”.

Član 6.

U članu 13. stav 1. u tački 1. riječi: “notarski obrađenu” zamjenjuju se riječju: “ovjerenu”.

Član 7.

U članu 14. stav 1. u tački 2. riječi: “notarski obrađenu” zamjenjuju se riječju: “ovjerenu”.

Član 8.

Mijenja se sadržaj obrazaca ZP-3, ZP-4, ZP-6 i ZP-7, koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-17/22

7. juna 2022. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Upravnog odbora, Goran Račić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.