Nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje

Odluka o utvrđivanju stope za izračunavanje naknade za nadzor poslovanja

05.01.2023. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
nadzor

Ovom odlukom utvrđuje se stopa za izračunavanje visine naknade za nadzor nad poslovanjem za 2023. godinu, koju Agenciji za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) plaćaju društva za osiguranje RS

Službeni glasnik broj 001/2023, 05.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7, člana 9. stav 1. alineja 5, člana 21. stav 1. alineja 2. i člana 27. stav 3. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana  18. stav 1. tačka 6. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15,  76/16, 89/19 i 35/21) i člana 6. tarifa 4. tarifni stav 01 i člana 7. st. 1. i 2. Odluke o tarifama i naknadama Agencije za  osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj 56/10), Upravni odbor Agencije za osiguranje  Republike Srpske, na sjednici od 27. decembra 2022. godine,  donio je

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU STOPE ZA IZRAČUNAVANJE NAKNADE ZA NADZOR NAD POSLOVANJEM DRUŠTAVA ZA  OSIGURANJE ZA 2023. GODINU

 

I.

1) Ovom odlukom utvrđuje se stopa za izračunavanje  visine naknade za nadzor nad poslovanjem za 2023. godinu, koju Agenciji za osiguranje Republike Srpske (u daljem  tekstu: Agencija) plaćaju društva za osiguranje sa sjedištem  u Republici Srpskoj i društva za osiguranje sa sjedištem u  Federaciji BiH, a koja djelatnost osiguranja u Republici Srpskoj obavljaju putem fi lijala (u daljem tekstu: društva za osiguranje).

2) Stopa za izračunavanje visine naknade iznosi 1,05%.

 

II.

1) Osnovica za određivanje godišnje naknade za nadzor nad poslovanjem za 2023. godinu je fakturirana premija  ostvarena u Republici Srpskoj društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj i društava za osiguranje sa sjedištem u Federaciji BiH u 2022. godini.

2) Godišnja naknada za nadzor nad poslovanjem za  2023. godinu obračunat će se po stopi iz tačke I. podtačka  2. ove odluke.

3) Konačan iznos godišnje naknade za 2023. godinu utvrđuje direktor Agencije rješenjem, na osnovu utvrđene stope iz  tačke I. podtačka 2. ove odluke, do 15. marta 2023. godine.

 

III.

U naknadi za nadzor nad poslovanjem za 2023. godinu iz  tačke II. podtačka 3. ove odluke bit će sadržana i akontativna  naknada za nadzor nad poslovanjem, utvrđena za period januar-mart 2023. godine.

 

IV.

Pojedinačne obaveze društava za osiguranje iz tačke I. ove  odluke po osnovu naknade za nadzor nad poslovanjem i način  uplate naknade utvrđuje direktor Agencije rješenjem.

 

V.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-40/22 Predsjednik

Banja Luka 27. decembra 2022. godine

 

Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.