Odluka o odobravanju

Izmjena i dopuna pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta

10.01.2023. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
prijensoni kapaciteti

Državna regulatorna komisija za električnu energiju odobrava izmjene i dopune pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta, odobrenih Odlukom broj 04-14-2-236-3/17 ("Službeni glasnik BiH", broj 68/17), kako slijedi: - Pravila o izmjenama i dopunama Usklađenih pravila za dodjelu dugoročnih prava prijenosa na granicama zone trgovanja koje opslužuje Ured za koordinirane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO) sa Posebnim aneksom, i

Službeni glasnik BiH, broj 2/23, 10.01.2023. godine

 

Na osnovu čl. 4.2. i 5.3. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 36. Poslovnika o radu ("Službeni glasnik BiH", broj 5/05), na prijedlog Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, broj 06-1567-1/22 od 23. decembra 2022. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 28. decembra 2022. godine, donijeta je

 

ODLUKA

O ODOBRAVANJU IZMJENA I DOPUNA PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRIJENOSNIH KAPACITETA

 

I

Državna regulatorna komisija za električnu energiju odobrava izmjene i dopune pravila za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta, odobrenih Odlukom broj 04-14-2-236-3/17 ("Službeni glasnik BiH", broj 68/17), kako slijedi:

- Pravila o izmjenama i dopunama Usklađenih pravila za dodjelu dugoročnih prava prijenosa na granicama zone trgovanja koje opslužuje Ured za koordinirane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO) sa Posebnim aneksom, i

- Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu prijenosnih kapaciteta na granicama zone trgovanja koje opslužuje SEE CAO.

 

II

Pravila iz tačke I. ove Odluke objavit će se na način određen internim aktima Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

 

Broj 04-14-2-325-3/22

Tuzla28. decembra 2022. godine

 

 

Predsjedavajući Komisije

Suad Zeljković.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.