Električna energija

Odluka o tarifama za usluge distribucije električne energije u Brčko distriktu BiH

24.02.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
električna energija

Ovom Odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu usluga distribucije električne energije od kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Službeni glasnik BiH, broj 12/23, 24.02.2023.

 

Na osnovu čl. 4.2. i 4.8., Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 33. Metodologije za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 89/11 i 90/14), rješavajući po zahtjevu Javnog preduzeća za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o., Brčko, broj 03-02764/22 od 23. decembra 2022. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju održanoj 16. februara 2023. godine, donijeta je

 

ODLUKA

O TARIFAMA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu usluga distribucije električne energije od kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

(Potrebni godišnji prihod)

Javnom preduzeću za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o., Brčko (u daljnjem tekstu: Komunalno Brčko) za djelatnost distribucije električne energije određuje se potrebni godišnji prihod u iznosu od 15.088.240 KM.

 

Član 3.

(Tarifni stavovi)

Tarifni stavovi za usluge distribucije električne energije za kupce u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine su sljedeći:

 

 

 

*Tarifni stavovi ne sadrže iznos poreza na dodatu vrijednost.

 

Član 4.

(Obračunska snaga)

Obračunska snaga iznosi 5 kW za tarifne grupe kupaca iz kategorija potrošnje na 0,4 kV kod kojih se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem (2. i 3. tarifna grupa iz kategorije ostala potrošnja, 1. i 2. tarifna grupa iz kategorije domaćinstva).

 

Član 5.

(Tarifni stavovi prema dobu dana)

 (1) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata tokom ljetnog računanja vremena,

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 22 do 6 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 do 7 sati tokom ljetnog računanja vremena.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7 do 13 sati i od 16 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tokom ljetnog računanja vremena,

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tokom ljetnog računanja vremena, te nedjeljom.

 

Član 6.

(Obaveza objave tarifnih stavova)

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o., Brčko, dužno je na odgovarajući način objaviti tarifne stavove i relevantne odredbe ove Odluke, te ih učiniti dostupnim svim kupcima na području Brčko Distrikta BiH.

 

Član 7.

(Završne odredbe)

 (1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. marta 2023. godine.

 (2) Dispozitiv Odluke objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i službenom glasilu Brčko Distrikta BiH.

 

Broj 04-28-5-324-26/22

Tuzla16. februara 2023. godine

 

 

 

Predsjedavajući Komisije

Suad Zeljković, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.