Odluka o izmjenama Odluke o visini komunalnih taksa na području Općine Ilidža

Legislativa

Odluka o izmjenama Odluke o visini komunalnih taksa na području Općine Ilidža

08.11.2018. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Na osnovu člana 3. Zakona o komunalnim taksama - Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 14/06, 34/07, 2/08 - Ispravka, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18) i člana 86. Statuta Općine Ilidža - Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', br. 33/10, 18/16), Općinsko vijeće Ilidža na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 25.10.2018. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA 

 

Član 1. 

U Odluci o visini komunalnih taksa na području općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/13, 14/14), u članu 3. u tabelarnom dijelu tačke 1., 8., 9., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 35., 51., 52., 55., 57. i 58. mijenjaju se i glase: 
 

 

 

Extra poslovna zona

I zona

II zona

III zona

IV zona

1.

Iz oblasti distribucije nafte i naftnih derivata

4.000

3.950

3.900

3.850

3.800

8.

Iz oblasti bankarstva (izdvojene lokacije izvan sjedišta, podružnice, filijale, ekspoziture)

3.000

2.950

2.900

2.850

2.800

9.

Izdvojeni bankomati i šalteri banaka

500

450

400

350

300

26.

Iz oblasti vanjske trgovine i trgovine na veliko

200

190

180

170

160

28.

Tržnice i pijace

500

490

480

470

460

29.

Iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u kioscima

100

90

80

70

60

30.

Iz oblasti trgovine na malo koja se obavlja u ostalim prodajnim mjestima

150

140

130

120

110

31.

Iz oblasti ugostiteljstva - hoteli

1.000

990

980

970

960

32.

Iz oblasti ugostiteljstva - moteli i pansioni

800

790

780

770

760

33.

Iz oblasti ugostiteljstva - prenoćišta

500

490

480

470

460

35.

Putničke agencije i renta car agencije

500

490

480

470

460

51.

Posredništvo u trgovini

500

490

480

470

460

52.

Agencije za nekretnine

500

490

480

470

460

55.

Domaća radinost i fijakeristi

25

25

20

15

10

57.

Samostalni poljoprivrednici (stočarstvo i pčelarstvo)

25

25

20

15

10

58.

Iz oblasti ostalih nespomenutih djelatnosti

100

95

90

85

80


 

Član 2. 

Član 11. mijenja se i glasi: 

(1) Takse su prihod općine. 

(2) Takse se uplaćuju na depozitni račun općine otvoren kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa. 
 

Član 3. 

Ovlašćuje se Komisija za Statut i propise da najkasnije u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove odluke utvrdi Prečišćeni tekst Odluke o visini komunalnih taksa na području općine Ilidža. 
 

Član 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'', a primjenjivat će se počev od 01.01.2019. godine". 
 

 

Broj 01-02-4341/18-1
25. oktobra 2018. godine
Ilidža


Predsjedavajući
Muhamed Omerović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

komunalne takse

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.